EUs ministerråd väntas inom kort fatta beslut kring kommissionens förslag till nya regler för patent på mjukvaror. Kritiken mot patenten är på många håll hård och ett av orosmomenten är att uppfinningsrikedomen i mindre företag drabbas.

- Mjukvarupatent försvårar den tekniska utvecklingen inom IT och lägger hinder i vägen för innovatörer som kan tvingas utkämpa juridiska strider i stället för att ägna sig åt utveckling, slår Jesper Larsson, forskningschef på Apptus Technologies, fast.

Gynnar förespråkarna
Frågan är nu om ministerrådet kommer att anta den skrivelse som gjorts i ärendet sedan en omröstning i frågan hölls i höstas.

Enligt bedömare är skrivelsen inte alls vad patentmotståndarna hoppas på eftersom förslaget anses gå patent­förespråkarnas väg.

- De har vad de kallar ett kompromissförslag som tar ett steg tillbaka mot kommissionens ursprungsförslag - alltså mot ökad patenterbarhet, säger Mikael Pawlo, jurist och expert på IT-rätt vid advokatfirman Lindahl.

Även Pawlo delar uppfattningen att mjukvarupatent kan få negativa konsekvenser för delar av IT-branschen.

- Det som kan hända är att man bygger upp egna patentportföljer och korslicensierar och att man försöker kvitta ut det här med varandra. Det blir en extra kostnad ? inte minst för ökad administration ? som måste vältras över på kunden på något sätt, säger han.

-Det blir ökade kostnader utan att man kanske ser någon egentlig ökad nytta då datorprogram redan är skyddade av upphovsrätt, åtminstone för den egentliga IT-branschen, även om det kan vara positivt för exempelvis telekomaktörer och andra FoU-intensiva branscher, säger Mikael Pawlo.

Alla är inte oroliga
Men oron för att mjukvarupatent ska vålla skador i IT-branschen delas inte av alla, i synnerhet inte av storföretagen.

Chefen för Nokias patentavdelning, Tim Frain, anser att det här är ett icke-problem eftersom mjukvarupatent de facto funnits i 25 år och inte vållat några problem, i och med det europeiska patentverkets praxis att bevilja patent för datorrelaterade uppfinningar.

- Allt direktivet gör är att det harmoniserar vad som redan finns i alla de nationella lagstiftningarna, det syftar inte till att förändra någonting, säger Tim Frain, som menar att det här är något patentmotståndarna inte tar hänsyn till.

Handlar om rädsla
- Problemet är mer en fråga om rädsla. Om du ser till dem som är motståndare till patent så är de inte några patentanvändare. Öppen källkod-folket behöver som regel inga patent, men ändå säger man "patent­en kommer, och storföretag som Microsoft och Nokia kommer att använda dem för att krossa oss". Men det är fel. Nokia skulle aldrig använda patent för att krossa ett litet företag. Varför skulle ett stort rikt företag stämma ett litet företag utan pengar, undrar Tim Frain.

Får inte medhåll
Jesper Larsson håller inte alls med.

- Att det inte har hänt betyder ju inte att det inte kan hända. Bara oron som finns i småföretagen kan göra att de inte vågar använda de bästa tekniska lösningarna, även om de bedömer att de har rätten på sin sida, säger Jesper Larsson.
På ett område verkar dock både anhängare och motståndare till mjukvarupatent vara ense. Ingen tycks vilja se en glidning mot den amerikanska modellen där reglerna för patent är vidlyftigare än här.
Genom att harmonisera lagstiftningen i EU anses möjligheterna för att få patent utfärdat för exempelvis uppfinningar som tillämpar affärsmetoder, matematiska metoder eller icke-tekniska innovationer vara mindre.

Fakta

  • Den 24 september röstade EU-parlamentet med 361 röster för och 157 emot om ett förslag om mjukvarupatent.

...och det här är på gång

  • I maj ska ministerrådet besluta om ett godkännande av förslaget. Om förslaget godkänns införs ett EU-direktiv om patent för datorrelaterade uppfinningar. Som direktiv blir reglerna en del av ­EU-lagstiftningen, vilket medlemsländerna måste leva upp till. Hur det sker är dock upp till länderna själva att besluta. Vanligtvis sker det genom anpassning av nationell lagstiftning till direktivet.