I början på april köpte Aftenposten och Schibsted omvärldsbevakaren Retriever och med de norska pengarna i bagaget expanderar nu Retriever verksamhet. Detta sker först genom köpet av Mediearkivet Svenska och inom kort även Mediearkivet.no. Efter köpen får Retriever tillgång till innehållet i 60 norska och svenska tidningar och kan leverera detta i digital form.

Störst på digitalt
Svenska Mediearkivet har drygt 700 kunder medan det norska bolaget har 600 kunder. Retriever bevakar över 9 000 medier och har 22 anställda i Stockholm och Oslo. Företagets hemvist på nätet är retriever-info.com.