Finansdepartementet svarar nu på uppropet om de riktlinjer för den så kallade 24-timmarswebben som blev utan huvudman efter Vervas nedläggning vid årsskiftet. Det är kommunminister Mats Odells statssekreterare Dan Ericsson som i ett mejl bedyrar att riktlinjerna inte ska försvinna.

"Självklart är vi måna om att tidigare riktlinjer, arbeten och rapporter som Verva gett ut, bland annat 24-timmarwebben, ska förvaltas på allra bästa sätt även i framtiden. Ambitionen är att det reformarbete som bedrivs inom ramen för e-förvaltningen ska stärka utvecklingen i enligt med vårt åtagande i EU och kunna stödja myndigheterna i deras verksamhetsutveckling på bästa sätt", skriver Dan Ericsson.

Han skriver också att arbetet med den e-delegation som ska ta över ansvaret för e-förvaltningen efter Verva fortfarande pågår.

"Arbetet och beredningen av framtida organisation och verksamhet för e-förvaltning pågår för närvarande i Regeringskansliet. Uppgifterna för delegationen och bemyndigandet att ge ut föreskrifter kommer att beslutas i närtid och målet är att beslut ska tas så snabbt som möjligt", skriver Dan Ericsson.