Rent tekniskt är det enklare än någonsin tidigare att starta en bank. Det är också allt fler banker som ser dagens ljus. Förra året öppnade fyra banker i Sverige. Nu erbjuder it-leverantörer hela banktjänster i molnet.

Norska EDB är igång med det på sin hemmamarknad och har nu siktet inställt på Sverige.

– Vårt mål är att få två tre nya småbanker per år i Sverige. De har ett stort behov av it-lösningar, men inte samma budget eller samma kompetens som storbankerna, säger Anders Mårtensson, försäljningschef inom bank och finans.

– Det är mycket för en liten bank att ha datalagring, server, databaser och applikationer och att få de sakerna att hänga ihop. Om du vill starta en bank med sparkonto, lönekonto och bolån så har vi det som tjänst, där vi tar ansvar för applikation och drift och för att få allt kompatibelt med regelverk.

EDB har över hundra banker som kunder i hemlandet Norge, däribland uppstickaren Storebrand Bank, norska sparbanker och Skandiabanken i Norge. Det är samma tjänst som företaget kopierar till den svenska marknaden.

Här siktar EDB in sig på relativt nya banker som Ikanobanken, Ica-banken, Forex Bank och på de allt fler fondkommissionärer som startar bankverksamhet.

Det finns i dag ett 30-tal banker i det här segmentet. Ett av de senaste exemplen är fondkommisionären Erik Penser som nyligen startat en bank. CS har varit i kontakt med bolaget, som inte vill uttala sig alls om bankens it-system.

En kund som EDB har fått är LF Bank. Där är det inte frågan om en molntjänst, utan där har bolaget utvecklat internetbanken.

– Jag hoppas och tror att det kommer att starta fler banker. Det kan vara helt nystartade banker, eller utlandsbanker som öppnar filialer i Sverige eller finansbolag som breddar sitt utbud.

Det finns faktorer som talar för fler småbanker i dagens bankkris, tror Anders Mårtensson.

– Småbankerna är inte lika exponerade mot finanskrisen. Har de en bra kreditportfölj har de ett bra läge i dag, men det är klart att det är svårt att få tag på kapital, det är det för alla.

Deras it-strategier ser annorlunda ut än storbankernas, enligt Anders Mårtensson. Framför allt är de öppnare än storbankerna för att lägga ut it-delen på en extern part.

– Små och medelstora banker har inte det arv som storbankerna har som har hållit på med data och it sedan slutet på 1960-talet. De mindre bankerna har anammat att köpa lösningar från leverantörer och de har en sourcingstrategi att köpa externt.

Är det inte känsliga tjänster, ur säkerhetssynpunkt, att ha i molnet?

– Jo, det är det. Vi jobbar mycket med både generell säkerhet och internetbanksäkerhet. I Norge där vi har över hundra banker arbetar vi med både tredjepartsprodukter och egna säkerhetsprodukter.

Fakta

2006: Medmera Bank Aktiebolag, Avanza Bank, HQ Bankaktiebolag.

2007: Ceptum Bank, Volvofinans Konto Bank.

2008: Volvofinans Bank, Erik Penser Bankaktiebolag, Sparbanken Eken, Sparbanken Göinge.

2009: Ikano Bank SE, EFG Bank.

Källa: Finansinspektionen