På den självstyrande ön Isle of Man har man kommit fram till en tänkbar lösning på frågan om illegal spridning av musik över nätet. Den lokala regeringen föreslår att för en blygsam månadsavgift ska de boende på ön få fri tillgång till musik, kanske till och med via fildelningsnätverken.

Avgiften kan bli så låg som ett pund, motsvarande 11 kronor, i månaden.

Enligt investeringsministern Ron Berry behövs en radikal lösning på grund av musikindustrins misslyckade strategier. Kampanjer mot pirakopieringen har inte gett effekt och musikförsäljningen dalar.

– Människor i branschen är oroade över hur mycket pengar de förlorar, men tänker inte på hur mycket de kan tjäna, säger Ron Berry till New York Times.

Hans förslag är att internetleverantörerna ska ta ut en extra avgift av sina kunder som sedan distribueras till upphovsrättsinnehavarna. Pengarna delas upp utifrån hur ofta varje låt strömmas eller laddas ner från nätet. Nu gäller det att få musikindustrin med på noterna.

Som CS kunde berätta i våras har Stim arbetat på en liknande idé. Men Stim har ännu inte kommit till skott och det senaste budet är att ett test i mindre skala kommer att äga rum, utan den föreslagna betalningsmodellen.

Fakta

Ön Isle of Man ligger i irländska sjön mellan Storbritannien och Irland. Det bor i dagsläget omkring 80 000 människor där.

Isle of Man är självstyrande på de flesta områden, men inte när det gäller försvar och internationella relationer.