Vid ett tal i Hong Kong sommaren 2008 predikade Bill Gates om en revolution inom användargränssnitt som han kallade Natural User Interface, nui. Hans budskap var att nui i framtiden kommer att ersätta alla befintliga tekniker för interaktion med datorer.

Men redan 2007 etablerades svenska Natural User Interface Europe med säte i Skellefteå. Företaget har utvecklat en produkt, Nui Horizon, som är snarlik Microsofts Surface och Smart Technologies Smart Table. Även i detta fall används multitpekskärmsteknik men Nui har en skärm på hela 40 tum medan Surface bara är på 30 tum.

Harry van der Veen, vd för Natural User Interface Europe, anser att den viktigaste skillnaden mellan Microsofts och den egna produkten är att Horizon går att integrera med många olika plattformar.

– Microsofts val av Silverlightplattformen innebär att man stänger ute många tredjepartsutvecklare som hellre vill satsa på Adobes Flash, säger Harry van der Veen.

Han berättar att företaget under senare tid satsat mycket på plattformen Nui Suite Snowflake och att massproduktionen av Nui Horizon kommer i gång nu under våren. Det finns inget pris satt ännu.