SAP-satsningen på Försäkringskassan avbryts. Inga nya utvecklingsprojekt körs i gång och den utveckling som finns minimeras. Detta sedan Försäkringskassan nu bestämt sig för att se över sin it-strategi och analysera de finansiella och tekniska förutsättningarna för valet av SAP.

Sedan Försäkringskassan för tre år sedan bestämde sig för att standardisera på det tyska affärssystemet SAP har myndighetens it-kostnader ökat markant. All kostnadsökning ligger i utvecklingsprojekten, medan förvaltnings- och driftskostnaderna legat stilla.

SAP-projekten har blött stora pengar, och fortsätter att göra det. Enligt Försäkringskassan kommer projektet Kundbild och Självbetjäning, som syftar till att minska belastningen på kundtjänsten och samtidigt ge den bättre verktyg, försenas ytterligare. Leverans skulle ursprungligen ha skett i november 2007, men slutpunkten har gång på gång skjutits framåt, och det senaste budet var maj 2009. Nu kommer leverans först i november 2010.

Praktiskt innebär det att självbetjäningstjänsterna på nätet inte kan tas i bruk förrän 2011, enligt Försäkringskassan.
Projektet hade en beräknad utvecklingskostnad för 2008 på 196 miljoner kronor. Förseningen tvingar nu Försäkringskassan att tvingas skriva ner värdet av utvecklingsprojektet med 155 miljoner kronor.

Uppgifterna kommer från Försäkringskassans underlag till den begäran om ökat anslag som lämnats till regeringen i dag. Av underlaget framgår också att utvecklingsbudgeten för 2009 blir 506 miljoner kronor.

Försäkringskassan identifierar en rad risker med it-verksamheten under 2009:

  • Etableringen av den nya Pensionsmyndigheten betyder konkurrens om it-resurser som kan göra att projekt måste prioriteras bort. It-utvecklingsbehovet för att etablera myndigheten beräknas till 100 000 timmar och kostnaden blir minst 51 miljoner kronor, antagligen större.
  • It-avdelningen har redan tvingats prioritera ner förvaltningen under föregående år på grund av omfattande utvecklingsarbete. Detta kan leda till sämre stabilitet och kvalitet i befintliga system.
  • Den enskilt största risken under 2009 ligger i att den gamla stordatorplattformen, byggd på Bull, i september kommer att fasas ut och all programvara konverteras till Unix. Denna migrering är helt nödvändig för att säkra drift och fortsatt möjlighet till utveckling av myndighetens it-system - vid årsskiftet 2009-2010 kommer Bull nämligen att ta sina händer från kassans föråldrade plattform. Om migreringen misslyckas påverkas utbetalningarna av de flesta förmånerna. Projektet måste därför ha högsta prioritet.
  • För att säkra genomförandet av migreringen är det nödvändigt att starkt begränsa omfattningen av ändringar i den gamla plattformen. Under sommaren 2009 fram till dess driftsättningen sker av den nya it-plattformen får i princip inga ändringar göras i systemen.
  • Förbättringar av it-stödet är dessutom helt avgörande för att Försäkringskassans sparåtgärder - anställningsstopp och minskad personalstyrka - ska lyckas.

Fakta

Försäkringskassans ledning begär att regeringen skjuter till sammanlagt 950 miljoner kronor 2009. Dessutom sjösätter myndigheten ett sparprogram om cirka 450 miljoner kronor:

  • Fortsatt anställningsstopp under resten av 2009
  • Restriktivitet i användandet av konsulter, med undantag av it-verksamheten där det är nödvändigt för genomförandet av uppdraget
  • Ett allmänt krav på rationaliseringar och produktivitetsförbättringar
  • Effektiviseringar i arbetsprocesserna och ”vinsthemtagning” i it-satsningar motsvarande 150 miljoner kronor
  • It-avdelningen ges dock ett begränsat sparkrav, för att kunna satsa på förvaltningen.