Konsultbolaget Connecta genomför ett treårigt traineeprogram som är tänkt att utbilda framtidens it-chefer.

Programmet syftar till att skapa ledare med hög kompetens inom både management och it.

Under programmets gång arbetar alla traineer som konsulter inom olika kundprojekt. Konsultmässighet, projektledning och affärsmannaskap står på schemat.

Den första kullen traineer tog examen under hösten.

– Kraven på it-chefen skärps förmodligen ytterligare i samband med lågkonjunkturen. Då gäller det verkligen att kunna förutse vilka investeringar som krävs för att stötta organisationen och behålla dess konkurrenskraft, säger Connectas kommunikationschef Robin Askelöf.

– Jag tror att vi i framtiden får se fler traineeprogram som fokuserar på att utbilda framtidens it-chefer, säger han.

Masterutbildningen på Handels heter SSE MSc in General Management och kan jämföras med de amerikanska MBA-utbildningarna.

– Efter avslutade studier kommer studenterna att ha en god kunskap om de ekonomiska ämnesdisciplinerna, en gedigen affärsförståelse samt insikt om hur olika komponenter i affärsprocesser påverkar varandra, säger Pär Mårtensson, programansvarig för utbildningen.

Intresset för utbildningen är stort bland studenterna och många vill kombinera exempelvis en teknisk utbildning med affärsmannakunskaper.

Näringslivssamverkan och projekt i samarbete med företag går som en röd tråd genom Handels-utbildningen.