Draget kan ses mot bakgrund av att Microsoft minskar antalet anställda med 5 000 personer för att spara kostnader.

Exakt vad den nya strategin innebär är oklart, men den bekräftas av Thomas Floberg, ansvarig för Performancepoint på Microsoft i Sverige. Han säger att Microsoft dock kommer att erbjuda ytterligare ett servicepack för Performancepoint innan det integreras helt med Sharepoint.

På Microsofts hemsida uttalar sig Kurt Delbene, chef för Office Business Platforms Group, och säger att beslutet är ett sätt att möta kundernas krav och att strategin är ett sätt att få ut ”beslutsstödet till massorna” mot bakgrund av att de flesta användare av Performancepoint använder programmet ihop med Sharepoint Server och Excel.

Enligt bloggen Beyond BI betyder förändringen att Microsoft i praktiken drar sig ur delar av beslutsstödsmarknaden, genom att funktionerna för planering tas bort medan övervakning och analys blir en del av Sharepoint.

Enligt bloggen finns mängder av obesvarade frågor, exempelvis om den satsning på beslutsstöd som Microsoft nu genomför är tillräcklig och om kunderna verkligen kan lita på Microsoft som en oberoende leverantör av beslutsstöd. Microsofts satsning på beslutsstöd via SQL Server verkar i dagsläget vara opåverkad av den nya strategin.

Läs om konkurrenten Oracles strategi på vår specialsida.

Fakta

Performancepoint Server 2007 lanserades i september samma år och används för budgetering och prognoser samt för att analysera nyckeltal.

Några av konkurrenterna är IBM, Infor, Oracle, SAP och Sas Institute, som erbjuder specialiserade lösningar för beslutsstöd.

Nedskärningen sker trots att marknaden för business performance management, bpm, spås öka 13 procent per år fram till 2012, enligt Forrester Research.

Ett skäl är enligt Kristina Kerr på Microsoft att antalet användare av produkten inte var tillräckligt. Hon betonar nu samtidigt att Performancepoint nu blir betydligt billigare än tidigare