Behövs det en eller två skolor i ett visst område? I Gävle besvaras sådana frågor numera med hjälp av geografiska informationssystem, gis.

– Det var vilda diskussioner om en skola skulle läggas ned eller inte. Föräldrarna ville ha två, politikerna sa att det räckte med en. Då kunde man väldigt enkelt gå in i systemet och kolla hur många barn som skulle gå i skolan om ett antal år. Det visade sig att politikerna hade rätt, säger Eddie Larsson, avdelningschef för bygg, miljö och geografisk information på Gävle kommun.

Många kommuner använder geografiska informationssystem som stöd i verksamheten, i varierande omfattning. Gävle kommun tillhör dem som ligger långt fram i utvecklingen.

– Vi har haft en gis-strategi i 20 år. Vi får ofta påringningar om att komma och visa upp hur vi arbetar, säger Eddie Larsson.

Gävle kommun har en stor mängd olika gis-system. I grunden ligger ett standardiserat gis-system från Esri S-group. Vissa av tillämpningarna har Esri S-group utvecklat och vissa har kommunens it-avdelning själv tagit fram.

Det gis-system som används mest är fastighetsdatasystemet, som hela Gävleborgs län har tillgång till. Systemet plockar data från en mängd källor, bland annat befolkningsuppgifter från folkbokföringen, fastighetsdata från Lantmäteriet, planinformation från kommunerna, fastighetsdata från Inskrivningsmyndigheten, kartor från Lantmäteriverket, Banverket och kommunerna, samt adresser från kommunerna.

– Det går nästan inte att beskriva vilken rationalisering det innebär. Tidigare fick man gå till de olika instanserna och bläddra i böckerna.

Alla förvaltningar i Gävle kommun använder systemet på ett eller annat sätt. Exempelvis planeras och effektiviseras sotning av fastigheter.

Ett annat viktigt användningsområde för gis-system är stadsplanering och transportplanering.

– Länstrafiken använder det för att planera sina bussturer. Och vi använder det jämt i stadsplaneringen, både i översikt och detalj, säger Eddie Larsson.

Eftersom gis-systemen har använts länge och inom så många av kommunens olika verksamheter har Eddie Larsson inte några siffror på hur stora effektiviseringsvinsterna och besparingarna är totalt sätt i kommunen.

Fakta

Geografiska informationssystem, gis, är en typ av beslutsstöd som även innehåller en geografisk dimension.

Exempelvis kan
ekonomisystem och kundregister integreras med information om vägnätet.

Den geografiska
dimensionen finns med såväl i själva analysen som i presentationen: resultatet visualiseras ofta med hjälp av en karta.