Regeringskansliet med sina 5 000 användare slänger ut Notesplattformen till förmån för Microsofts Outlook/Exchangeplattform.

Regeringskansliet har fattat beslut om att göra en stor förändring på e-postsidan. Ut åker IBMs Lotus Notes och in kommer Microsofts Exchange/Outlook-plattform.

Det här är ett led i en standardisering som myndigheten har gjort på Microsofts produkter.

It-chefen på Regeringskansliet, Inga Brundell-Öhman, bekräftar att skiftet ska göras:

– Ja, det har fattats ett beslut om att byta e-postsystem från Notes till Outlook. Utrullningen i Stockholm sker under 2010, berättar hon.

Regeringskansliet är inte bara en mycket stor kund med sina ungefär 5 000 anställda, utan också en prestigekund. Myndigheten består av statsrådsberedningen, alla fackdepartement och förvaltningsavdelningen. I motsats till andra myndigheter som leds av en generaldirektör är det statsministern som är chef på Regeringskansliet.

Enligt vad CS erfar har Regeringskansliet under de senaste åren allt mer börjat standardisera på Microsofts produkter. Dock ska det ha funnits ett motstånd mot bytet inom UD, som anser att Notes fungerat bra när det gäller utlandsmyndigheterna.

It-chefen Inga Brundell-Öhman säger så här om bakgrunden till bytet:

– Vi jobbar hela tiden med att få it-stödet optimalt. Nu har vi gjort en översyn av e-postsystemen och den sammanvägda bedömningen var att det är bättre att byta till Microsoft.

Inga Brundell-Öhman säger också att de vill ha en förenklad integration med nya funktioner, ett enhetligt användargränssnitt och att Microsoft dessutom har
den fördelen att det finns på konsumentsidan och att användarna känner igen det.

Vilka reaktioner har ni fått på beslutet?

– Vi har inte fått någon särskilt stark reaktion på det, men vi har inte heller gjort någon större undersökning.

Computer Sweden har i en rad artiklar skrivit om den hårda striden mellan Microsoft och IBM på e-postsidan. Tidigare har till exempel säkerhetsföretaget Niscayah gått från IBMs Lotus Notes till Microsofts Exchangeplattform.

Både Microsoft och IBM hävdar att de vinner kunder från konkurrenten.

– Under senaste året har vi switchat 4,9 miljoner Notesanvändare till Exchange, sa Jean-Phillipe Courtois, president Microsoft International, till Computer Sweden i höstas.

Lotuschefen Bob Picciano har i sin tur gått till kraftig motattack mot Microsoft. I höstas sa han till Computer Sweden:

– Microsoft har fokuserat på oss. De ser att vi har en fördel på marknaden tack vare den nya versionen av Notes och deras drag är att de försöker störa företag som har tidiga versioner av Notes och inte uppgraderat. Vi har haft en fantastisk tillväxt på Lotusfamiljens produkter under 2008. Första kvartalet hade vi 17 procents tillväxt och andra kvartalet 21 procent, säger han.

Fakta

På Regeringskansliet arbetar ungefär 4 700 personer, varav 200 är politiskt rekryterade.

Myndigheten leds av regeringen och består av statsrådsberedningen, de olika departementen och förvaltningsavdelningen. Till Regeringskansliet hör även ambassader, konsulat och delegationer vid till exempel FN, EU och OECD.

Anslaget för 2008
var ungefär sex miljarder kronor. I motsats till andra myndigheter, som leds av en generaldirektör, är det statsministern som är chef för Regeringskansliet.