Globaliseringen och den ökade konkurrensen i interneteran har gjort det viktigare än någonsin att snabbt kunna styra om affärsprocesserna. För att anpassa it-systemen för det finns en mängd metoder. Det gäller till exempel att bygga dem utifrån isolerade processer som kan bytas ut eller kopplas ihop på nya sätt. Arbetssätt som tjänsteorienterade arkitekturer, soa, är väldigt viktiga.

När det gäller själva kodandet har agil utveckling blivit en populär metod. Inriktningen tog ordentlig fart efter internetbubblan. Då var framför allt den tungrodda metoden Rup stor. Senare har Rup fått kritik av till och med den huvudsakliga upphovsmannen bakom metoden, svenske Ivar Jacobson.

En av de viktigaste bitarna i Rup är att arbeta iterativt. Det betyder att utvecklingsprocessen ska ske i avgränsade, korta steg. Vart och ett innehåller moment av kravhantering, modellering, testning och programmering. Här betonas också användningsfall, ett sätt att tydligt ta reda på hur användarna faktiskt arbetar och vad de vill ha.

De momenten är också viktiga grundbultar i agil utveckling. Men processen här är inte lika rigid som i Rup. Det är betydligt mindre administration och kortare steg till att verkligen utföra något. I Rup ingår en stor mängd dokumentation. Agil utveckling betonar snarare direktkommunikation.

Själva grejen med agil utveckling är att systemutvecklingsprocessen ska vara så flexibel som möjligt. Det ska gå att snabbt införa förändringar.

Det finns flera metoder som bygger på agil utveckling. Viktigast är XP, DSDM och Scrum, som de senaste åren har seglat upp som den mest använda agila metoden. Främst kanske för att Scrum är en mer fullödig metod än många andra, där till exempel XP mer kan ses som ett antal tips och råd. Hittills har det främst gällt projekt på Javaplattformen, men Scrum kommer starkt även på Dotnet.

På senare tid har Scrum fått kritik. Som svar på det skrev Jeff Sutherland, en av upphovsmännen bakom Scrum, ett debattinlägg i CS, se cstjanster.idg.se/e/236, där han hänvisar till en undersökning om agilitet i 3 061 företag i 80 länder, som visar att Scrum användes av 71 procent. Anledningen är att metoden anses vara lätt att implementera och att den fungerar i distribuerade projekt där utvecklarna är utspridda fysiskt.

Dessutom sägs Scrum vara skalbar och går bra att använda i både små och stora projekt. Men det är just för stora utvecklingsprojekt som flera experter på sistone har hävdat att metoden inte räcker till.