Det är Regeringskansliets förvaltningschef som föreslår att börja blockera webbplatser, skriver DN. För alla som arbetar inom departementen, cirka 5 000 personer, innebär det att sajter med koppling till ämnen som krig, terror, vapen eller sex ska blockeras.

En arbetsgrupp har tillsatts för att avgöra hur blockeringen ska gå till och vilka sajter och ämnesområden som ska innefattas. Förvaltningschefen föreslår att han själv ska fatta de avgörande besluten om vilka sajter som ska blockeras.

Inte helt oväntat har förslaget väckt ordentligt med kritik, även från de egna leden.

”Illa underbyggt, oreflekterat när det gäller demokratiaspekten och rättsosäkert,” står att läsa i ett internt UD-dokument som underkänner förslaget, skriver DN. ”I praktiken innebär förslaget förhandscensur av Internet.”

Förvaltningschefen har avböjt att kommentera saken. Remissvar från departementen ska vara inne senast idag, torsdag.