Det har varit många turer med runt Suns MySQL-satsning med avhopp till höger och vänster. Båda grundarna David Axmark och Michael Widenius har lämnat företaget.

Michael Widenius, även känd som Monty, berättar i ett blogginlägg att han länge och väl försökt få en förändring till stånd hos Sun, men till slut tröttnade han.

Det finns en del kritik mot Sun mellan raderna i Michael Widenius blogginlägg. Att Monty Program AB kommer att vara ett riktigt öppen källkodsföretag och att han i det kommer att rekonstruera MySQL så att databasenkoden blir enklare och innehålla färre antal buggar, samt databasen blir snabbare.

– Det är korrekt tolkning. Men kritiken är inte riktad mot Sun utan mot MySQL-avdelningen på företaget, säger Michael Widenius.

På frågan om Michael Widenius har för avsikt att göra Monty Program AB att till nästa MySQL AB säger han att tanken snarare är att skapa ett familjeföretag som erbjuder möjligheten för alla medverkande att leva gott på MySQL.

– Jag vill hjälpa Sun externt med MySQL, eftersom de inte lyckats internt, säger Michael Widenius.

Han tillägger att han inte hyser någon agg mot Sun för det inträffade.

I Monty Program AB kommer Michael Widenius förutom att utveckla MySQL även att jobba med en ny, enligt honom, kraschsäker databasmotor vid namn Maria.

Vad gör Maria bättre som databasmotor än MyISAM, en klassisk grundbult i MySQL?

– Maria är nästa generations databasmotor som kommer att ersätta Innodb och MyISAM. Den har fler egenskaper och är snabbare än MyISAM, och kommer att vara mycket väldokumenterad, säger Michael Widenius.