Contextvision kan lättast beskrivas som ett it-företag inom medicinteknik. Bolaget utvecklar program för att förbättra bildkvaliteten i röntgenbilder och andra bildgivande medicinska produkter, som magnetresonanskameror och datortomografisystem.

Det hjälper läkare att ställa säkrare diagnoser eftersom det går att läsa ut mer och säkrare information ur röntgenbilderna.

– Disciplinens kärnkunskaper är matematiska algoritmer som gör det möjligt att förbättra bilder, en kunskap som har vi byggt upp i samarbete med Linköpings universitet, säger Jan Erik Hedborg, vd på Contextvision.


Höjer kvaliteten. Contextvisions bildförbättringsteknik ger bättre och säkrare diagnoser, enligt bolagets vd Jan Erik Hedborg.

Verksamheten började som ett forskningsprojekt på institutet för bildbehandling vid Linköpings universitet och leddes av professorerna Gösta Granlund och Hans Knutsson.

1983 kommersialiserades projektet och bolaget Contextvision grundades. Från forskningsprojektet följde det med en del personer till bolaget. Bland andra Martin Hedlund, som fortfarande är kvar i bolaget som teknisk chef och delägare.

Att Contextvision är så pass okänt förklarar vd:n Jan Erik Hedborg så här:

– Vår produkt exponeras inte mot slutkunder utan den integreras i olika apparater. Även om vi är världsledande inom digital bildförbättring vet många gånger inte ens läkarna som gör diagnoser med hjälp av vårt system att vi är en viktig del av bilduppbyggnaden, säger Jan Erik Hedborg.

Bolagets teknik gör det också möjligt att sänka stråldosen i samband med datortomografi.

– Det går att sänka stråldosen med upp till 70 procent med bibehållen kvalitet. Mot bakgrund av att cirka 200 personer varje år dör till följd av medicinsk strålning i Sverige, kan vår teknik faktiskt rädda liv, säger Jan Erik Hedborg.

Fakta

Grundat: 1983, noterades 1997 på Oslobörsen.

Verksamhet: It-företag inom medicinteknik.

Ägare: Största ägarna är Magne Jordanger, entreprenör, Martin Hedlund, grundare och teknisk chef, Sven Günther-Hanssen, en av grundarna, och Knut Brundtland.

Vd: Jan Erik Hedborg.

Omsättning 2007: 70 miljoner kronor.

Huvudkontor: Stockholm, produktutveckling i Linköping.

Antal anställda: 33 personer.