Nästa Javaversion, Java SE 7, har redan hamnat i skottgluggen. Den kommande versionen får utstå allt mer kritik och är redan ett år försenad.

En av dem som höjt rösten är Mats Henricson, utvecklare på konsultföretaget Crisp.

Han säger bland annat att Java känns övergivet på Sun och refererar till de tre tunga personer som lämnat Javaansvaret på Sun bakom för jobb på Microsoft och Google.

– Det gäller att utvecklingen leds av någon som Linus Torvalds som är kompetent och som folk respekterar, säger Mats Henricson.

På sin blogg slipar han kniven ytterligare och skriver ”Ett språk behöver en järnhand för att drivas fram i rätt riktning”.

Rickard Öberg, utvecklare på Jayway, säger att Suns omstöpning av Java till öppen källkod kan innebära att de stora avhoppen från Sun får mindre betydelse. Men det introducerar i stället andra problem.

– Det finns en risk för att Java stagnerar, men exakt hur språket utvecklas ser vi först om några år, säger Rickard Öberg.

Det bidrar ytterligare till den kritik och osäkerhet som just nu omgärdar Java.

Ola Bini, systemutvecklare på Thoughtworks, instämmer i kritiken.

Han skriver i sin senaste utvecklarkrönika i CS, se cstjanster.idg.se/e/281, att Suns ekonomiska resultat ser allt mer oroväckande ut och att standard-Java inte innehåller vad många förväntat sig av en så pass stor uppdatering.

– Det finns åtminstone fem viktiga funktioner som inte kommer med i Java, men det riktigt stora är att closures inte följer med Java SE 7, säger Ola Bini.

Closures är en teknik för förenklad åtkomst till variabler. Ola Bini tillägger att det stora problemet för Java är den dysfunktionella beslutsprocessen om funktionalitet som är både för långsam och kräver mycket resurser.

– Sun har vetat om det här problemet längre, precis som det övriga öppen källkodssamfundet runt Java, säger Ola Bini.

En orsak till att Java hamnat i bakvattnet är de enorma resurser som lagts på utvecklingen av JavaFX, något Simon Ritter, teknikevangelist och Javaexpert på Sun, håller med om.

Hans bild av utvecklingen av Java är att ny funktionalitet ska vara enkel att använda och inte fundamentalt ändra hur språket fungerar.

– Det är viktigt att Java inte smutsas ner. Java ska utvecklas på ett säkert sätt som inte försvårar användandet, säger Simon Ritter.

Mats Henricson håller med om att åldern är en utmaning för språket, för i Java är det väldigt noga med bakåtkompatibilitet.
– Det är inte bara att limma, svetsa och bulta på ny funktionalitet på Java, säger han.

Fakta

De tre toppnamnen med Javaexpertis på Sun som har valt att gå vidare är Neil Gafter (jobbar med Dotnetutveckling på Microsoft), Josh Bloch (Google) och Gilad Bracha (jobbar med det egna språket Newspeak).

Mats Henricson beskriver situationen för Java som att det ”inte funnits någon kapten på skeppet”. Han och flera andra ledande utvecklare uttrycker en oro för om Danny Coward, en av de mer kunniga och kvarvarande Javaexperterna på Sun, har den pondus, karisma och det mod som behövs för att driva Java SE 7 framåt.