Vi behöver en grundläggande teori om vad programutveckling egentligen är. Enligt min åsikt finns den teorin just framför näsan på oss. Vi behöver bara hugga tag i den. Starta med alla dessa metoder, processer och practices (jag kallar dem praktisar) och hitta ”sanningen” om programutveckling. Till exempel skulle man kunna göra vad vi har gjort i mitt företag och som nu används av hundratals företag runt världen.

Först måste vi hitta den kärna av saker som vi alltid har eller gör när vi bygger program. Vi skriver till exempel alltid kod, vi testar alltid, vare sig vi dokumenterar våra tester eller ej, vi tänker alltid på krav som är dokumenterade eller ej, vi har alltid en backlog, explicit eller implicit och vi har alltid en plan, på papper eller ej. Man kan säga ett vi måste hitta dna för programutveckling.

Vi har identifierat drygt 20 sådana saker genom att studera ett 50-tal metoder, inklusive XP och Scrum. Hur de ser ut eller hur vi arbetar med dem kan variera mycket mellan olika metoder, till exempel att fånga kraven med funktioner eller med användningsfall är olika, men det finns en gemensam grund för metoderna.

Sedan använder vi kärnan för att beskriva brett använda och beprövade metoder och practices, till exempel arkitektur, Scrum, komponenter, iterationer. I dag finns det runt 15 sådana utvecklade. På grund av att kärnan är agnostisk relativt en specifik practice kan vi enkelt hitta vad som faktiskt skiljer olika practices. Det reducerar det religiösa inslaget som alla metoder bär med sig. Utbildningen blir mer logisk genom att man kan fokusera på enskilda idéer i stället för på en soppa av idéer. Jag tror att studenterna kommer att älska det.

Det vore suveränt om våra högskolor utbildade i vad programutveckling är i grunden, och att man sedan utbildade i ett antal bra practices med hjälp av den grunden. Lita på att det finns utrymme för mycket relevant forskning här.

Kom ihåg Kurt Lewins ord ”det finns ingenting som är så praktiskt som en god teori”. En bra teori är enkel att lära sig. Det vore smart.

Fakta

…om tunga teknikfrågor, varannan gång kopplade till systemutveckling och varannan till it-säkerhet. Varje månad kan du läsa Ivar Jacobson, Tomas Djurling, Ola Bini och Anne-Marie Eklund Löwinder.