Den svenska tv-licensmodellen står inför en dramatisk förändring som en direkt konsekvens av webb-tv-satsningar – en förändring som kan stå it-intensiva företag dyrt. Samma dag som den första kanalen börjar sändas via webben förvandlas miljoner vanliga datorer till tv-mottagare i lagens mening och beläggs därmed med tv-licens.

Något politiskt beslut behövs inte – nuvarande lagstiftning räcker.

SVTs planer är redan långt gångna. Förhandlingar med det schweiziska företaget Zattoo, som redan webbsänder bland annat BBC och CNN, har förts och SVT väntar nu på klartecken från Zattoo. SVT har sin inställning klar: kanalerna ska ut på webben så snart som möjligt.

– Vi är beredda att hantera det på samma sätt som vidaresändning i kabel-tv-nätet, säger Jan-Olof Gurinder, distributionschef på SVT.

För hushåll som redan har en tv och betalar sin avgift innebär det ingen skillnad, men på företagssidan rör det sig om stora pengar. I dag finns fem miljoner pc på svenska företag, enligt analysföretaget IT Reseach.

Det innebär omkring 500 000 nya licenser och en miljard kronor per år i intäkter för Radiotjänst i Kiruna, eftersom företag måste betala en licens per tio mottagare.

För ett företag med 300 datorer skulle det kosta 60 000 kronor per år – oavsett hur stort intresset för den webbsända kanalen är bland de anställda.

– Visst kan jag se det orimliga i att apparatur som inte är avsedd att användas för tv-tittande blir licenspliktig, säger Anna Pettersson, vd på Radiotjänst.

Den enda chansen att slippa betala är att ta striden med Radiotjänst och övertyga kontrollanterna om att just de egna datorerna inte kan användas för tv-tittande. Det kan kräva mjukvaruspärrar i datorerna eller att tjänsten blockeras på hela nätverket.

– Vi måste ha en dialog med företagen, säger Anna Pettersson.

SVTs distributionschef uppger att frågan om licenspliktiga datorer inte har spelat någon stor roll i förhandlingarna med Zattoo.

– Det är snarare ett konstaterande att det händer när en pc börjar användas på det sättet. Det skulle uppkomma även om ett annat tv-bolag börjar köra en tv-tjänst som gör apparaten till en tv-mottagare.

Fakta

SVTs direktsändningar av OS i Kina beskrivs som en stor framgång men gjorde inte datorerna licenspliktiga eftersom det var en tillfällig satsning. Även andra stora evenemang, som melodifestivalen och musiksatsningen Popcirkus, har direktsänts.

Att webbsända via Zattoo är en enkel lösning för SVT som snabbt kan komma igång när ett avtal finns på plats eftersom detta bolag då står för bandbredden och servrarna. SVT finns redan i Zattoos kanalutbud, men är blockerat för svenska tittare.