Frågan om vad som händer med gsm-tillstånden när de löper ut 2010 har hängt i luften under lång tid. Regeringens utredare Nils-Gunnar Billinger föreslog förra året att tillstånden ska dras tillbaka och auktioneras ut till högstbjudande. En auktion som skulle inbringa många miljarder kronor för svenska staten.

Det fick operatörerna att gå fullständigt i taket.

– Vi har investerat en miljard kronor i gsm-nätet de senaste två åren. Det hade vi givetvis inte gjort om vi trott att vi sedan skulle bli av med licenserna, sa Tommy Ljunggren, chef för de mobila näten på Teliasonera i Sverige, till CS i november.

Kort senare presenterades en uppgörelse mellan de befintliga tillståndshavarna – Teliasonera, Swefour, Tele2 och Telenor – och en operatör som vill in, Tre.

I uppgörelsen föreslår operatörerna att frekvenstillstånden förlängs i 15 år utan auktion, men att frekvenserna omfördelas så att Tre också får ett mindre tillstånd i 900 MHz-bandet.

– Vårt förslag innebär att Sverige får en snabb utbyggnad av mobilt bredband. Min bedömning är att det kan gå flera år snabbare än med en auktionsprocess, sa David Mothander på Tre till CS då.

Operatörerna ser ut att få sin vilja igenom. PTS styrelse har nu lagt fram ett förslag för hur gsm-tillstånden ska hanteras, ett förslag som på avgörande punkter följer operatörernas inlaga. PTS har skickat ut förslaget på så kallat samråd och kommer därefter att fatta det formella beslutet.

Förslaget innebär att tillstånden förlängs till år 2025. PTS godtar också den nya frekvensfördelningen som ger Tre utrymme i 900 MHz-bandet.

Tillstånden blir teknikneutrala vilket betyder att de kan användas för till exempel 3g-tekniken umts 900 eller 4g-tekniken lte. Det ställs dock krav på att operatörerna måste erbjuda samtalsfunktionalitet i frekvensbandet.

Operatörerna hade velat att tillstånden inte förenas med ett täckningskrav, som finns i de befintliga tillstånden, men på den punkten backar inte PTS. Täckningen ska vara minst lika stor som den faktiska täckningen i dag.

Ännu kan inte operatörerna andas ut helt. Konkurrensverket har nämligen på eget initiativ inlett en utredning av den ”kommersiella uppgörelse” där operatörerna delat upp frekvenserna sins emellan. Det kan röra sig om ett konkurrensbegränsande samarbete, vilket inte är tillåtet enligt svensk lagstiftning.

I artikeln stod tidigare att gsm-tillstånden bara förlängs i fem år. Det är fel. Tillstånden förlängs till år 2025, enligt PTS förslag. Däremot ska täckningskraven omprövas efter fem år.
CS beklagar felet.

Fakta

  • Teliasonera: 2x10 MHz
  • Telenor: 2x7,5 MHz
  • Tele2: 2x7,5 MHz
  • Swefour: 2x5 MHz
  • Tre: 2x5 MHz