– Jag förstår problematiken med Sharepoint och inlåsningseffekten, säger Leif Eriksson, it-chef på Täby kommun.

Så ett företag blir aldrig av med Sharepoint även om det vill?

– Nej.

Microsofts strategi är klar. Företaget vill knyta ihop så många applikationer som möjligt med Sharepoint. Kontorsprogrammen i Officepaket är integrerade sedan tidigare och i dagarna blev det klart att även beslutsstödsverktyget Performance Point blir en del av Sharepoint framöver. Det bekräftas av Christofer Björkvall, pr-chef på Microsoft.

– Sharepoint ska vara navet i informationshanteringen ute på företagen.

Han fortsätter med att berätta att Sharepoint kan kosta allt mellan 23 000 och 800 000 kronor för kunderna, och priserna bestäms av Microsofts partner.

– Microsoft har många olika fasta priser gentemot partner. Av konkurrensskäl kan vi inte gå ut med hur de priserna ser ut, säger Christofer Björkvall.

Niklas Landström, licensspecialist på återförsäljaren Dustin, är tydligare. Han berättar att Sharepoint är Microsofts kassako med ett pris som vida överstiger företagets andra produkter, som Windows och SQL Server.

– En Sharepointlicens för en extern webbplats där antalet användare ska vara obegränsat kostar 723 000 kronor, säger Niklas Landström.

Han tillägger att det är bra att det går att dela upp kostnaden på tre år, något många kunder gör.

Per Sedihn, teknikchef på lagringsföretaget Proact, kommer i kontakt med Sharepoint när han är ute på olika bolag. Han säger att nya Sharepointinstallationer ploppar upp på företagen som svampar ur jorden. Det resulterar i skenande utgifter för både licenser och it-drift.

Han jämför dagens situation med hur det såg ut för Exchange när mejlserverinstallationerna en gång i tiden började föröka sig ute på företagen. Till slut blev kostnaderna så stora att bolagen var tvungna att se över ägarskap och antalet licenser.

– Ett företag jag känner till har fryst antalet Sharepointinstallationer för att få kontroll på läget, säger Per Sedihn.

Han tillägger att det råder en stor förvirring bland en del företag som kör Sharepoint och som Proact jobbat med.

– Hur många Sharepointinstallationer det egentligen finns, vilken information som finns i dem och om det går att slå ihop dem när det finns dubblerad information, är vanliga frågor, säger Per Sedihn.

Han råder företagen att se över vilka konsekvenser Sharepointanvändningen kan få.

Fakta

Sharepoint ingår i enterpriselicensen för Windows, men gäller bara för användare av Microsofts Active Directory.

För användare som inte finns i företagets Active Directory-kataloger krävs nya licenser, exempelvis för externa inloggningar eller en publik webbplats.

Förutom kostnader för Sharepoint tillkommer utgifter för utbildning av egen personal och konsulter.

Några produkter
från Microsoft som kan integreras med Sharepoint är Officepaketet, Project Server, Exchange och Office Communication Server. Integration med Microsofts beslutsstödsverktyg Performance Point är på väg.