Det hävdar Åke Sandberg, forskare vid Arbetslivsinstitutet, Ali, och tillika professor vid KTHs Centrum för användarorienterad IT-design vid Nada.

Han har lett en studie kring hur IT-företagen i Kista ser på sin miljö och vad den skapar för för- och nackdelar. Forskarteamet har ritat upp en plan för Kista och hur området ska utvecklas framöver.
En viktig slutsats i undersökningen är att närheten till andra IT-företag- och IT-universitetet i Kista inte spelar särskilt stor roll för företagen.

Uppseendeväckande
Det är ganska uppseendeväckande, eftersom det finns en rad lyckade exempel på hur klusterregioner snarare leder till fler affärer mellan företag, samarbeten och utbyte av kunskap och erfarenheter. Sådana exempel är modeinspirerade norditalien, svenska Gnosjö och amerikanska Silicon Valley. Men i Kista värderar alltså företagen inte det lokala nätverkandet särskilt högt.
– Främsta förklaringen är att man i Kista misslyckats med att skapa attraktiva bostadsområden för anställda i Kista Science City. I en sådan miljö skapas inga naturliga mötesplatser för att ingå nätverk, köpa hård- eller mjukvara av varandra eller driva samarbeten med IT-universitetet, säger Åke Sandberg.

Tillväxtkluster
Att Kista ändå är framgångsrikt som tillväxtkluster kan bero på att nätverkandet sker utanför Kista, i staden, där många Kista-anställda bor.
– Det kan lika gärna vara så att mycket nätverksutbyte skapas kring Stureplan eller i andra områden utanför Kista, säger Åke Sandberg.

En ytterligare förklaring är att det ibland i forskarvärlden skapas en teori och sedan letar man exempel som bekräftar teorin.

En tredje förklaring, och kanske långt viktigare, är att företag lockas till Kista på grund av att det ses som en smältdegel för IT- och telekombranschen.
– Att Ericsson och IBM hamnade i Kista berodde inte på att någon beslutat att företagen skulle läggas där utan för att bolagen behövde nya lokaler till rimliga priser. Det har i sin tur gjort att fler företag hamnat där, men det kunde lika gärna ha skapats ett Kista någon helt annanstans, säger Åke Sandberg.