Teliasonera vill avveckla sina olönsamma luftledningar. Totalt finns det drygt en miljon abonnentledningar på landsbygden och uppskattningsvis 600 000 har luftledning. Minst 200 000 av dessa abonnentledningar är i dag olönsamma, enligt uppgift till CS.

Redan på våren 2008 presenterade Teliasonera avvecklingsplaner. Då handlade det om 50 000 kopparledningar, men enligt PTS är planerna stoppade tillsvidare.

– PTS har ställt krav på avvecklingsplanen. Konsumenterna ska inte drabbas av försämringar. Abonnenterna ska erbjudas en ny tjänst där telefoni, SOS Alarm och trygghetslarm ska fungera. Abonnenter, kommuner, operatörer och andra berörda ska få tillräcklig förberedelsetid för avvecklingen av den gamla tekniken, säger Sara Andersson, handläggare på Post- och telestyrelsen, PTS.

PTS har begärt in en ny rapport från Teliasonera om hur många kopparledningar som är olönsamma.

– En ny plan kommer tidigast under andra kvartalet i år, säger Sara Andersson.

Enligt lag behöver inte Teliasonera bekosta olönsamma kopparledningar.

– Kostnaderna för telefoni till olönsamma kunder har Teliasonera rätt att få betalt för. Staten är enligt EU-lagstiftningen ansvarig för att finansiera den kostnaden, antingen via skatten eller en operatörsfond, säger Sara Andersson.

I dagsläget vill Teliasonera inte ge besked om hur många hushåll som är olönsamma.

– Vi står inför ett teknikskifte som vi i lugn och ro måste utreda hur vi ska hantera, säger Maria Hillborg, presstalesman på Teliasonera.

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, följer frågan med stort intresse.

– Många kommuner har satsat på att bygga ut bredbandsnät som baseras på kopparnätet. Det kan bli katastrofala följder för enskilda kommuner om en stor del av kopparnätet avvecklas, säger Björn Björk, ansvarig för bredbandsfrågor på SKL.

Organisationen är också mycket kritisk mot Teliasoneras tidigare förslag om att erbjuda mobiltelefoni som alternativ.

– Om kopparnätet tas bort måste vi få ett alternativ som klarar bredband. Vår uppfattning är att Teliasonera måste ge besked om både omfattning och alternativa lösningar så att kommunerna runt i landet kan förbereda sig inför förändringen, säger Björn Björk.

Över 100 kommuner runt om i landet har de senaste åren byggt ut bredband som baseras på kopparledningar hyrda av Teliasonera.

Om de ledningarna tas bort försvinner även bredbandet till en del av landsbygdsbefolkningen.

Dessutom har många kommuner fått statliga bidrag för bredband och de har i gengäld garanterat staten att ha bredbandsnät i drift, i många fall fram till 2014. De kommunerna hamnar i knipa om Teliasonera avvecklar kopparnätet.

Fakta

Rent formellt har Telia rätt att avveckla olönsamma kopparledningar på landsbygden. Telia har ingen skyldighet att ha alla ledningar i fortsatt drift, efter en länsrättsdom 2007. Före den domen var Telia skyldigt att både erbjuda och finansiera en grundläggande telefonitjänst. I dag är det statens ansvar