Tomas Svartling ansvarar för it-avtalet på fackförbundet Unionen. Han märker klara tendenser till återhållsamhet hos it-arbetsgivarna.

– De signalerar att de är rädda att inte kunna bära lönekostnaderna nu när tiderna blir sämre. Lönesänkningar är inte aktuellt men jag tror att vi får se en annan nivå på löneökningstakten.


Gör samma bedömning. Både Åsa Erba-Stenhammar på fackförbundet Unionen och Anne-Marie Fransson på arbetsgivarorganisationen Almega tror att det blir låga löneökningar inom it-sektorn i år.

Samtidigt konstaterar han att det ännu inte finns några tydliga tecken på att it-företagen drabbats hårt av lågkonjunkturen.

– Det har skett uppsägningar men ännu så länge handlar om det ett fåtal personer. Vi ser ett tuffare år nu. Även om inga stora varsel har lagts har Almega nyligen flaggat för ökade varsel framöver.

Han tror att en del av it-företagen vill frysa lönerna i år med hänvisning till lägre intäkter. Samtidigt måste företagen vara försiktiga för att inte tappa värdefull kompetens, konstaterar han.

– Inom vissa grupper där efterfrågan på kompetens är stor kan det vara ödesdigert att frysa lönerna. Det är väldigt lätt för dem att gå vidare till en annan arbetsgivare. Det vet företagen och därför fortsätter de att höja lönerna för dem.

Arbetsgivarorganisationen Almega och Unionen har avtalat om en lönehöjning på tre procent för 2009 och med en individgaranti på 294 kronor. Det går att komma överens om mer eller mindre beroende på situationen just nu.

– Parterna ska precis starta förhandlingarna på arbetsplatserna och den 31 mars ska lönerevisionen vara klar, säger Åsa Erba-Stenhammar, planeringsansvarig på Unionen.

För många it-anställda är inte förhandlingar om tre procent det viktigaste.

– Den största och mest dramatiska förändringen för många inom it-området är att de har blivit av med bonusen. Särskilt hårt slår det mot konsulterna. För arbetsgivarna är en lönehöjning på tre procent inget problem när de har dragit ner bonusarna med kanske 20 procent, säger Åsa Erba-Stenhammar.

För många som har fått se sin bonus försvinna har det kommit som en kalldusch, enligt henne.

– Tyvärr är det många som tagit bonusen för given och räknat in den i sina privata utgiftsramar. Det är något de fick för fem år sedan och som de haft sedan dess.

Även om de högsta och flesta bonusarna generellt finns bland konsulterna är det totalt sett fler som omfattas av en bonusdel i dag jämfört med för några år sedan.

– Grupper som aldrig tidigare har haft en rörlig del har fått det, även de med mer administrativa eller rutinartade jobb, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på arbetsgivarorganisationen Almega IT & Telekomföretagen, säger att de som arbetar inom it-området inte kan vänta sig några större lönehöjningar i år. Alla företag försöker hitta lösningar för att få ner sina kostnader och för de flesta i it-sektorn är lönekostnaden den största delen.

– Vi ser en klar förändring nu när det gäller lönerna. Det kommer att bli en väldigt mager utdelning för de flesta.

De tre procent som finns i löneavtalet för 2009 ska utgå från de enskilda företagen, deras ekonomiska situation och deras förutsättningar, enligt Anne-Marie Fransson.

– Företagen ska komma överens med facken och det kan bli en lägre procentsats eller en högre, även om det inte är så sannolikt i år.

Generellt är it-arbetsgivarna positiva till att en större del av lönekostnaden är rörlig, enligt Anne-Marie Fransson.

– Många företag skulle vilja ha ännu större del rörlig lön hos de anställda men det inte helt enkelt att sätta upp rätt mål att basera bonusen på.

Tomas Svartlings tips inför löneförhandlingen är att se till att ha en bra dialog med den lönesättande chefen och att vara ordentligt förberedd.

– Blir inte överraskad om chefen säger att företaget inte har råd att höja lönerna. Var beredd på omvärldsargument från arbetsgivaren, om hur konjunkturen påverkar företaget.

Nu är det viktigare än någonsin att stå fast vid att det är den individuella lönen som ska diskuteras, påpekar han.

– Håll fast vid det som sagts tidigare. Har du utvecklats i din arbetsuppgift måste ni diskutera vad det är värt. Det ska alltid finnas utrymme för att belöna en extra bra prestation.

Den som inte känner sig nöjd med utvecklingen av lönen har alltid rätt att få en förklaring.

– Tycker man att påslaget är för dåligt måste man få veta vad man kan göra för att höja lönen mer nästa år. Chefen är skyldig att motivera det tydligt, säger Tomas Svartling.