Förfrågningarna har ökat markant den senaste tiden från företag som vill sänka lönerna eller säga upp personal, enligt Fredrik Nordlöf, partner på advokatfirman Delfi och arbetsrättsexpert på csjobb.se.

– Allt fler fryser lönerna och allt fler överväger lönesänkningar. Företagen undrar hur de kan göra och vad de får göra. De vill bli vägledda i de formella reglerna kring de här processerna. Samtidigt är de rädda för att skapa en så dålig känsla i organisationen att de bästa försvinner, säger han.

Som arbetstagare bör man vara medveten om att lönen kan förändras, både genom kollektiva lönesänkningar och individuella förändringar, enligt Fredrik Nordlöf.

– Många tror inte att lönen kan sänkas, men det kan den. Lagen om anställningsskydd skyddar anställningen, inte befattningen eller lönen. Får man en ny tjänst inom företaget kan man också få en ny lön.

Trots allt är uppsägningar den vanligaste åtgärden i samband med neddragningar.

– Det går dåligt för dem, de vill säga upp personal, men samtidigt vill de behålla de bästa som inte sällan är de med kortast anställningstid. Än så länge är västra och södra Sverige mest drabbat, men nu ser vi att Stockholm börjar vara på väg mot en utförsbacke, säger Fredrik Nordlöf.

Anne-Marie Fransson på IT & Telekomföretagen tror inte att lönesänkningar blir vanligt förekommande.

– Det kan så klart bli aktuellt i vissa fall men det är inte lätt att göra och inte strategiskt om man vill behålla personalen. Jag tror inte att det blir vanligt. I så fall tittar man mer åt personalminskningar, säger hon.

Åsa Erba-Stenhammar på Unionen tror inte att det blir tal om lönesänkningar.

– Jag hoppas verkligen inte det.När man får sin lön sänkt händer det ganska mycket med motivationen. Vår inställning är att det ändå inte räddar ett företag som är i kris. Är det så illa att ledningen vill sänka lönerna brukar det inte gå att återhämta.

Fakta

Mellan 2007 och 2008 ökade de genomsnittliga it-lönerna med 5,5 procent.

Störst var löneökningarna bland säljande personal, sälj- och marknadschefer, samt inom områdena Information Management och webbutveckling.

Andelen som har bonus är bland konsulter 62 procent och på it-avdelningar 28 procent. Bland konsultföretagen är det bara 26 procent som har bonus baserad på teamprestation.

Källa: IT-lönebarometern 2008. Den tas fram årligen av Exido tillsammans med Dataföreningen och Computer Sweden.