Nicklas Lundblad är opinionsbildaren bland de nominerade. Anonymitetens fiender är hans mest kända bok, men han har skrivit tre böcker till. Dessutom är han en av grundarna av tidskriften Neo och han har skrivit ett femtiotal understreckare i Svenska Dagbladet.

– Individen måste få bestämma, säger han om rätten till anonymitet. Det är en förutsättning för nätets frihet. Men ett problem är att folk tror att de är skyddade.


Öppet och fritt. "Att kunna stänga av någon från internet är en barock tanke", säger Nicklas Lundblad.

– Jag vill ha ett öppet informationsutbyte på ett öppet och fritt nät. Man ska inte kunna stänga av någon från internet.

Nicklas Lundblad doktorerade 2008 i informatik med avhandlingen Law in the noise society.

Han ser noise, brus, som ett ofrånkomligt kännetecken för det så kallade informationssamhället. Det finns helt enkelt mer information än vad vi någonsin kan samla in och analysera. Avhandlingen diskuterar vilka konsekvenser som det får för rättstillämpningen.

– Brus är bara ett annat sätt att säga informationsöverskott.

Nicklas Lundblad är numera European policy manager på Google, stationerad i Stockholm. Bakom sig har han studier i rättsinformatik och en tid som forskare på Sisu, Svenska institutet för systemutveckling, numera införlivat med Sics. Han har tillbringat ett och ett halvt år som stipendiat för Sveriges tekniska attachéer i Silicon Valley. Sedan rekryterades han till Stockholms handelskammare där han fick i uppdrag att dra igång webbsatsningen e-handelskammaren.

Jämsides med arbetet på Google undervisar han på juristlinjen vid Stockholms universitet och sitter i styrelsen för Institutet för rättsinformatik. Nicklas Lundblad är också med i regeringens it-råd.

Han har ofta kritiserat medieföretagens argumentation om upphovsrätten och hävdat att förlusterna på grund av piratkopiering är mindre än vad de gör gällande.

Fakta

Jurist och filosof, 38 år. Europeisk policychef för Google, tidigare direktör på Stockholms handelskammare och Stockholms e-handelskammare, som han startade.

Författare till böckerna Teknotopier, Det låsta nätet, Anonymitetens fiender samt Det säkra företaget. Grundare av tidskriften Neo.

Bor i Sollentuna med fru och tre barn.