Du behöver inte vara raketforskare för att bli antagen, även om Nasa är en av grundarna av Singularity University. Troligen räcker det inte med att vara raketforskare.

Singularity University är inget vanligt universitet, snarare en akademi som under intensiva sommarkurser ska låta gräddan av gräddan av unga forskare ta sig an världsproblemen.

Första sommarkursen blir i år. Listan på föreläsare ser ut som en ”vem är det” över forskare och tänkare inom it.

Skolans galjonsfigur är Ray Kurzweil, vars bok ”The singularity is near” har gett universitetet dess namn. Singulariteten är den stora brytpunkten, den punkt där de gamla reglerna upphör att gälla.

Universitetet ska ta sig an vår tids stora utmaningar inom områden som fattigdom, hunger, medicin, miljö och energi.

Under de korta intensiva sommarkurserna hoppas man att det ska ske korsbefruktning:

– Tänk dig att angripa problemet med hunger med utgångspunkt i artificiell intelligens och robotik, säger Peter Diamandis, vice kansler för Singularity University i en video.

Vice kansler brukar vara den som i praktiken är rektor för universitetet. Titeln kansler är en hederstitel med ceremoniella funktioner.

Peter Diamandis är mannen bakom de första privata rymdfärderna, och han är initiativtagaren till Singularity University som backas upp av amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa och Google.

Han fick idén när han läste ”The singularity is near” där Ray Kurzweil hävdar att den allt snabbare tekniska utvecklingen kommer att leda till en punkt där vi får definiera om vad som menas med att vara människa.

Ray Kurzweil är en uppfinnare och företagare med en imponerande meritförteckning. Han är specialist på att hantera övergången mellan analogt och digitalt. 1976 visade han upp ett system för optisk läsning som inte bara kunde läsa vilket typsnitt som helst, utan som också kunde läsa texten högt med syntetisk röst. Tidigare system för optisk läsning hade krävt att man använde speciella typsnitt.

Ray Kurzweils system användes bland annat för inskanningen av Svenska Akademiens ordbok för webben.

På 1980-talet konstruerade han, på begäran av Stevie Wonder, en synthesizer som kunde efterlikna klangen av akustiska instrument så väl att det knappt gick att höra skillnaden. Han utvecklade också ett program för taligenkänning, alltså teknik som kan översätta talat språk till skriven text.

Ray Kurzweil har också utvecklat hjälpmedel för funktionshindrade och teknik för datorstödd undervisning.

Hans åsikter är mer kontroversiella än hans uppfinningar. Övergången mellan analogt och digitalt är tilllämpbar även på människor, hävdar han i flera böcker. I ”The age of spiritual machines” målar han upp ett scenario i vilket människan till sist blir ett med datorsystemet. 2099 har huvudpersonen Molly blivit en ”andlig maskin” som kan bli, och göra, vad som helst.

Man kan säga att Ray Kurzweil ligger nära Marvin Minskys radikala åsikt om artificiell intelligens, det vill säga att det i grund och botten inte är skillnad mellan mänskligt tänkande och datorers programkörning.

Det kännetecknande för Ray Kurzweil är att han förutser att människa och maskin kommer att växa ihop.

Mest provokativ är Ray Kurzweils åsikter om odödlighet. I boken ”Fantastic Voyage” förespråkar han en asketisk kost som, tillsammans med träning, kan hålla oss vid liv tills vi blir 120 – och när de som i dag är medelålders har nått den höga åldern har läkarvetenskapen nått så långt att vi kan bli odödliga, eller åtminstone väldigt gamla.

Ray Kurzweil är den mest kände talesmannen för vad som kallas för transhumanism. Det är en åsiktsriktning som hävdar att tekniken kommer att skapa en ny sorts människa. Tekniken ska användas för att undanröja sjukdomar, funktionshinder och fattigdom, men transhumanisterna tänker sig också att själva människokroppen omskapas av tekniken.

Transhumanismen har förstås an-gripits från alla tänkbara håll, inte minst med argumentet att alla förutsägelser om artificiell intelligens sedan 1950-talet har kommit på skam.

Det återstår att se ifall det blir Ray Kurzweils praktiska uppfinnarsida eller den spekulativa sidan som sätter sin prägel på Singularity University. Och vad händer ifall de lyckas förlänga livet? Är Ray Kurzweil fortfarande kansler om 300 år, och vad tycker framtidens unga begåvningar om det?

Fakta

  • Singularity University hyr in sig på Nasas Ames Research Center i Silicon Valley. Den första sommarkursen blir 2009.
  • Deltagare bör vara på doktorandnivå eller högre. Universitetet vänder sig till ”nästa generation av företagsledare, universitetsrektorer och statsmän”.
  • Det kostar 25 000 dollar att vara med. Det ska finnas stipendier.