Swiftfoot utvecklar effektiva algoritmer vid uppritning av 3d-objekt på dataskärmar. Bolaget grundades 2007 och är ett resultat av ett forskningsprojekt lett av Tomas Akenine-Möller, professor i datavetenskap på LTH.

Rapidus skriver att Swiftfoot redan under hösten förde diskussioner med ett par större hårdvaruföretag, varav Intel var ett. Nu äger Intel Sweden samtliga aktier i bolaget, enligt Rapidus som hänvisar till bolagsverkets protokoll från en extra bolagsstämma i Swiftfoot Graphics i slutet av förra året.

Dock vill ingen av de båda parterna uttala sig om affären i dagsläget.