I början av 1970-talet gick den svenska räknemaskintillverkaren Facit från rekordvinster till att vara konkursmässigt inom loppet av några år. De elektroniska räknarna var billigare, snabbare, lättare och bättre. Facits kunskap inom finmekanik blev i och med teknikskiftet oanvändbar.

Vårt välstånd bygger i hög grad på ny teknik, men i varje teknikskifte förstörs också marknaden för det gamla. Tillväxt och välstånd skapas med andra ord genom en process av skapande förstörelse där gamla strukturer och produkter ersätts med nya.

Etablerade företag har svårt att hantera dessa skiften och förpassas ofta till historieböckerna. Skivindustrin tycks vara på väg mot detta öde.

I stället för att ta till sig digital musik har skivbolagen stannat kvar i den gamla tekniken. Under de senaste åren har branschen intensifierat jakten på fildelare och försökt ändra lagstiftningen till sin egen fördel.

Man har gjort sitt bästa för att kriminalisera potentiella kunder. Ipred är det senaste försöket att komma åt nedladdningen.

Det heter ofta att skivbolagen inte kan tjäna några pengar på digital musik. På samma sätt hävdades det innan Googles intåg att sökmotorer var en olönsam affär.

Samtidigt ser vi att många företag faktiskt kan tjäna pengar på digital musik.

Nokia och Sony Ericsson har lanserat musiktjänster, medan Itunes och Spotify har skapat affärsmodeller som har förnyat branschen.

Det är förbluffande i vilken utsträckning musikindustrins förnyelse drivs av andra än de etablerade skivbolagen. I stället för att acceptera den nya tekniken har man klamrat sig fast vid den gamla.

Historien visar att även bolag som ser och försöker hantera hotet sällan överlever. Polaroid var inne i den digitala tekniken redan på 80-talet, men gick likväl i konkurs 2001.

Mer än 1 000 schweiziska klocktillverkare lämnade branschen mellan 1970 och 1985.

Trots att den elektroniska klockan uppfanns i Schweiz kommersialiserades den av japanska bolag som Casio.

Facit byggde ett antal stordatorer och identifierade hotet, men en relativt liten aktör med kompetens inom finmekanik kunde inte hänga med i den snabba omvandlingen.

Om inte Ericsson hade tagit till sig den digitala tekniken hade företaget förmodligen inte funnits i dag.

Ofta har inte ens de bolag som försökt hantera teknikskiftet på ett konstruktivt sätt klarat sig. Hur ska då en bransch som aktivt motarbetar omvandlingen överleva?

Bolag som utsätts för teknikskiften står alltid inför två alternativ: att förändra sig radikalt eller att gå under.

Skivindustrin tycks föredra det senare.