1. Affären driver, tekniken ska följa.
  2. Amerikanarna kommer – inte!
  3. Hur it ”commodityiseras”, eller blir stapelvara.
  4. Stalinisterna – vad gör de nu för tiden?
  5. Bra användbarhet blir allt viktigare.
  6. Titta på vad kidsen och småföretagen gör.

Med ämne 1–3 avklarade i tidigare krönikor ger vi oss på nummer 4. Vad gör de nuförtiden, de som envist framhävt att det bästa sättet att styra en organisation är att tvinga på den ett enhetligt och helintegrerat it-system – gärna, men inte nödvändigtvis, från SAP. Det är idén om den totala kontrollen som sådan som bör ifrågasättas.

Ett tag försökte de ta sig in på mindre och medelstora bolag. Det blev inte särskilt framgångsrikt, vilket inte bör förvåna. It-branschen har alltid utvecklats genom att ny och småskalig teknik växer till sig och äter upp gamla aktörer underifrån. Unix trängde ut stordatorer och trängdes sedan självt av Windows. DB2 attackerades av SQL Server som nu attackeras av MySQL. Oracle och SAP försökte göra tvärtom.

”Stalinisterna” har också försökt ta sig in på bankerna genom att positionera sig som ersättare till de gamla, skräddarsydda Cobolmiljöerna. Inte heller det har varit framgångsrikt, i varje fall inte i Sverige.

Vad som däremot varit lyckosamt, och säkert varit orsaken till att jättarna inte behövt varsla fler än 3 000 anställda, är en lyckad inbrytning i offentlig sektor. Den administrativa härdsmälta det har gett upphov till inom Försäkringskassan har uppmärksammats stort.

Hur tusan kunde det hända? Vi kan alla se hur det gick till: konsulterna, välklädda och influgna från den Stora Världen, föredrog planer, ofta dåligt genomarbetade, och med oklarheter dolda i ett språkbruk, ”konsultiska”, som söker förmedla en känsla av stark saklighet.

Intrycket förstärks av att de föredras med Powerpointbilder, bestämd uppsyn och hög röst. Tyvärr är det en utbredd sjuka inom konsultbranschen, och inom delar av näringslivet, att förväxla en Powerpointpresentation med ett genomfört uppdrag.

Vi får hoppas att Försvarsmaktens SAP-projekt inte går lika illa som Försäkringskassans och att resten av den offentliga sektorn anammar synsättet ”sig själva till näpst, androm till varnagel”, som den gamla straffrättstermen lyder.

Fakta

…om problem och möjligheter med att få affärsnytta av sina teknikinvesteringar. Alla har erfarenheter direkt från verkligheten. Varje månad kan du läsa Andreas Sjöström, Filip Ekstrand, Gunilla Etsare och Joakim de Leeuw.