I dag är Java och Dotnet de plattformar för utveckling som dominerar i Sverige. Det märks inte minst på att det är enklast att hitta kompetenta utvecklare på dem. Men läget förändras ständigt.

– I Sverige är Java och Dotnet samt webbtekniker som Javascript, html och css de viktigaste plattformarna. Utanför Sverige kan man nog även inkludera skriptspråk, men Sverige är väldigt konservativt, säger Anders Janmyr, konsult på
Factor10 Solutions.

Anders Janmyr har en favorit bland plattformarna.

– Vi föredrar skriptspråk, men eftersom våra kunder mest efterfrågar Java och Dotnet satsar vi på alla plattformar.

Det han gillar med skriptspråk är att de är flexibla, vilket gör att det går att minska mängden kod som skrivs. Därmed går det att reagera snabbare på förändringar. Flexibiliteten gör det också enkelt att lägga till funktionalitet som saknas.

Ytterligare en anledning till att det ser ljust ut för skriptspråken är att det kommer allt fler versioner som fungerar bra på plattformarna Java och Dotnet. Det går att utnyttja fördelarna med de plattformarna i de flexibla skriptspråken.

Även Ola Bini, konsult på Thoughtworks, gillar skriptspråk.

– De är enklare att utveckla med.

Ola Bini beskriver arbetssättet med skriptspråken som att ”limma ihop komponenter”. Även han ser positivt på att skriptspråk allt oftare körs på Java och Dotnet.

– Båda plattformarna kommer att finnas kvar, men det blir vanligare att köra nya språk på dem.

Thoughtworks satsar förstås på Java och Dotnet, med språk som C#, eftersom många kunder efterfrågar tjänster på de plattformarna. Men favoritspråket är Ruby.

– Det går snabbare att utveckla med Ruby och det är enklare att testa, säger Ola Bini.

Han nämner att de på Thoughtworks tror på Jruby, en version av Ruby som körs på Javaplattformen.

Fakta

Skriptspråk är ofta, inte alltid, interpreterande. Koden tolkas när den utförs i stället för att översättas, kompileras, till ett körbart format en gång för alla.

Exempel på skriptspråk är Ruby, Javascript, Actionscript, Python, PHP, Scala, Groovy, Lua och Boo.

Java förknippas ofta med språket, men är en hel plattform på vilken språket Java är mest populärt.

På Microsofts Dotnetplattform är C# och Visual Basic populära.