I dag är Java och Microsofts Dotnet de ledande moderna plattformarna för systemutveckling. Lägg till det att en samling enklare och mer lättillgängliga språk med tillhörande plattformar blir allt populärare. Exempel på de senare, som ofta kallas skriptspråk, är Ruby, PHP och Python. Skriptspråken är inte minst populära för att skapa webbapplikationer.

Utbudet leder till att en mängd beslut måste fattas av företag som utvecklar system.

– Vi försöker ha så få plattformar som möjligt. Dels av kostnadsskäl, dels för att det är svårt att ha kompetens inom flera, säger Tobias Malmgren, ansvarig för styrning av projekt och utveckling på Länsförsäkringar som har satsat mest på Microsofts Dotnetplattform.


Utbud förvirrar. Företag som satsar på flera plattformar och språk för utveckling måste anstränga sig för att ha kompetens inom alla.

Även Ekonomistyrningsverket, ESV, har koncentrerat sina resurser till en plattform.

– Vi kör Dotnet och använder mest programmeringsspråket C#, säger utvecklingschefen Bengt Häll.

Det vanligaste undantaget från regeln är att det finns äldre system som har utvecklats med verktyget Visual Basic 6 kvar i drift.

För att renodla nämner Bengt Häll ekonomiska skäl:

– Med två plattformar krävs det lite extra hårdvara.

Många utvecklare tycker att det är bättre med flera plattformar. Ett exempel är Ola Bini, konsult på Thoughtworks.

– Java och Dotnet klarar samma saker, men det blir ofta så att man använder Dotnet för att skapa klientprogram och Java för serverprogram och mobilprogram.

Enligt Ola Bini påminner plattformen Java och Dotnet om varandra.

– Språken är lika, men det är inte självklart att det är enkelt att behärska båda plattformarna, eftersom biblioteken är olika.

Anledningen är att biblioteken innehåller färdig kod. Det är till stor del de som gör att utvecklare snabbt kan bli produktiva.

Fakta

Java och Dotnet som plattformar är rätt lika varandra. Den största skillnaden gäller vilka operativsystem de fungerar på.

Java finns på de flesta operativsystem, som Windows, Linux och Unix. Dotnet finns bara på Windows, men den öppna varianten Mono fungerar även på Linux och Mac OS X.