Microsoft jobbar för fullt med version 4 av Dotnetplattformen.

– Det kommer en betaversion under våren. Jag gissar att en färdig version kommer inom tolv månader, säger Johan Lindfors, utvecklarevangelist på Microsoft.

I den ska det bli enklare att utnyttja modern hårdvara, som processorer med flera kärnor. Det är en utmaning att ta tillvara potentialen för bättre prestanda i dessa, eftersom det är svårt för utvecklare att skriva program som utför uppgifter parallellt. Det handlar främst om att skapa ramverk som underlättar den typen av utveckling, men också om verktyg och språk som passar utvecklingsprocessen.

En annan nyhet i Dotnet blir ramverk för att underlätta utveckling av applikationer som körs i Microsofts moln Azure.

Information om nya Java SE7, standard-Java, i juni, under konferensen Java One. Java EE6, nästa version för att skriva serverprogram, ska komma i en betaversion framåt sommaren. En färdig version förväntas under hösten eller framåt årsskiftet.

– Den största nyheten i båda är att det ska bli enklare att ta bort saker som inte behövs. Det minskar komplexiteten, säger Thorbiörn Fritzon, Javaexpert på Sun.

Ett närliggande område är att göra det enklare att skapa specialversioner av Java, profiler, som bara innehåller den funktionalitet som krävs. Ett exempel på en profil är Java för att köra webbapplikationer.

Ett annat viktigt område är att minska resurskraven för Java, vilket till exempel ska minska starttiderna för program. Sun jobbar dessutom hårt med JavaFX, företagets nya lösning för att skapa användargränssnitt.