Avtalet är ett led i Microsofts strategi att öka patentsamarbetet, samt att göra det möjligt för fler externa företag att använda Microsofts teknik.
I samma veva meddelar Microsoft att företaget investerar 6,9 miljarder dollar i forskning och utveckling under nästa år.

Totalt har Microsoft 10 000 utfärdade patent, samt pågågående patentansökningar. Siemens investerade 6,3 miljarder dollar i forskning och utveckling i fjol har mer än 45 000 patent utfärdadade, samt 40 000 pågående ansökningar.