Enligt en undersökning utförd av Ipoque, ett företag specialiserat på utrustning för trafikhantering, minskar fildelningen i alla regioner som undersökts. I Tyskland har peer-to-peer-protokollen minskat sin andel från 69 till 52 procent av den totala trafiken, i Sydeuropa från 63 till 54 procent.

Det innebär dock inte nödvändigtvis att nedladdningen av filer minskat. Webbprotokollet http växer nämligen i till exempel Tyskland. En stor del av den tillväxten tas upp av sajter som Rapidshare och Megaupload, där användare kan lägga upp vilka filer som helst för snabb nedladdning av andra.

I Mellanöstern har istället trafiken från strömmande video blivit 65 gånger större under året, något som förmodligen beror på större bredbandsutbyggnad.

När det gäller enskilda protokoll är bittorrent alltjämt störst, i alla regioner utom Sydamerika där fildelningsprogrammet Ares dominerar. En bra bit efter är webbprotokollet http. I Tyskland utgör torrent 37 procent av all trafik, http 15 procent.

Undersökningen innefattar inte norra Europa. Enligt Rikard Östman, nätchef på Bahnhof, utgör bittorrent en större andel här än i andra delar av världen. Däremot har han ingen uppfattning om huruvida den ökar eller minskar.

– En mycket stor del av trafiken i vårat nät är bittorrent. Http kommer inte i närheten av torrent som står för kanske 75 procent, säger Rikard Östman.

Fakta

Undersökningen gäller sammanlagt 1,3 petabyte data genererat av 1,1 miljoner kunder i åtta regioner runt om i världen.

Åtta internetleverantörer och tre universitet har gått med på att överföra anonym statistik till Ipoque.

Detta är tredje året i rad som Ipoque utför denna undersökning.