I företagsvärlden används övervakningsprogram för att logga vad som sker på de anställdas datorer. Ledningen uppmärksammas vid regelbrott, till exempel om användaren besöker otillåtna webbplatser eller kör förbjuden mjukvara.

I Norge har man hittat ännu ett användningsområde – skolan. På elva skolor i regionen Nord-Trøndelag måste elever som vill använda sina egna datorer vid prov gå med på att skolledningen övervakar dem med en specialskriven version av spionprogrammet MAS, utvecklat av brittiska 3ami.

Alternativet är att låna en av skolans datorer. Då slipper man övervakningsprogrammet men får bara använda program och funktioner som godkänts av skolan.

Det var distributören XO Expect More som kläckte idén att använda programmet i skolor. Enligt vd:n Terje Rønning löser MAS dilemmat med elever som fuskar med otillåtna program eller tjänster under prov.

– Traditionellt så måste eleverna använda skolans datorer vid examen. Då har de inte tillgång till sitt eget system och sina egna program. Då går arbetet långsammare och det blir svårare att få bra resultat, säger han.

Nu ska mjukvaran lanseras i Sverige. Diskussioner inleds snart med svenska kommuner och högskolor. Terje Rønning tror på ett brett genomslag:

– Jag tror det blir väldigt positivt. Det ställer mindre tekniska krav på skolans personal och eleverna får tillgång till allt de ska. Sedan är det såklart upp till skolorna eller kommunen att bestämma exakt vad som ska övervakas, säger han.

Utrullningen i den norska skolvärlden har inte fått särskilt stor uppmärksamhet.

Terje Rønning betonar att programmet endast ska användas vid examenstillfällen och att varje enskild elev får välja att använda sin egen dator eller skolans utrustning, som är fri från spionprogram.

– Vi ställer krav på att den som övervakas ska veta det och kunna se vad som har loggats. I skolvärlden ska det vara upp till varje elev, och det ska vara specifierat exakt vad som sker och under vilken period, säger han.

Fakta

  • Programmet som används i de norska skolorna aktiveras av läraren vid provskrivningar som ska övervakas. När provet är avslutas stängs även övervakningsprogrammet av.
  • Även om mjukvaran lämnas på av misstag i elevens egen dator sparas bara loggar från förinställda tider och tillfällen.