Mer än en femtedel av alla studenter tar minst en onlinekurs
Det visar preliminära resultat från deras årliga enkät avseende onlineinlärning, The Chronicle of Higher Education.

Enligt Jeff Seaman, teknikansvarig på Sloan Consortium är en slutsats man kan dra att ekonomin gör onlinekurser populärare samtidigt som fler universitet startar sådana kurser.

– Flexibiliteten i distansinlärningen gör att studenterna kan hantera arbete och familj enklare, säger han till IDG News.

Flera utmaningar finns dock med denna typ av kurser, visar undersökningen, exempelvis brist på tid för interaktion ansikte-mot-ansikte mellan student och lärare.

70 procent av de 10 000 som tillfrågats uppger att onlinekurser ger en lägre inlärningseffekt.

Men även motsatta effekter nämns, exempelvis att studenter som har svårt att prata i ett klassrum, kan få lättare att göra sig gällande på ett onlineforum eller i direkt interaktion med läraren.