SVAR: Med piratkopierade produkter menas varor som felaktigt ger sig ut för att vara av något visst varumärke eller tillverkade enligt ett skyddat mönster eller patent, till exempel en vara som försetts med en känd logotyp fast den saknar koppling till det märket.

Skydd mot piratkopiering är viktigt inte bara på grund av risken för uteblivna intäkter. Piratkopierade varor kan ha brister i produktsäkerheten, vilket kan få allvarliga konsekvenser bland annat när det handlar om batterier eller kemikaliskt preparerade komponenter.

Att fullt ut skydda sig mot piratkopiering är snudd på omöjligt men däremot kan du försvåra tillvaron för dem som tänkt handla med piratkopierade varor.

Tillverkningen av piratkopior sker till största delen utanför Sverige och EU. Vill du hindra produkterna från att komma in i landet och ut på marknaden kan du med en blankett ge Tullverket i uppdrag att hålla utkik efter piratkopior av dina produkter. Hittar Tullverket misstänkta piratkopior kan de tas i beslag och ge dig som rättighetshavare tillfälle att agera. Genom att lämna Tullverket information om distributionskanaler, tillverkningsländer, utmärkande egenskaper och liknande för såväl original som piratkopior kan du underlätta för Tullverket att identifiera piratprodukter.

Om en piratkopierad vara stoppas har du som rättighetshavare rätt att få ut uppgifter om vem som är mottagare av piratkopiorna. Du kan då kräva att mottagaren godkänner att tullen låter förstöra varorna och att mottagaren förbinder sig att i framtiden respektera de berörda rättigheterna. Skadestånd kan också komma ifråga. Om du inte kan komma överens med motparten kan du gå till domstol och väcka talan mot mottagaren.

Varor som redan kommit in i landet säljs inte sällan via annons- och auktionssajter på internet. Eftersom all försäljning av piratprodukter är olaglig kan du som rättighetshavare kräva av den som driver sajten att annonsen plockas bort från sidan samt begära att få ut uppgifter om namn och adress på den som lagt ut annonsen.

Jur kand Mathilda Andersson i Bird & Birds grupp för immaterialrätt har svarat på frågan.

Fakta

Enligt förslaget till den så kallade Ipred-lagstiftningen träder den 1 april 2009 nya regler i kraft. De ger domstolen rätt att, efter yrkande av rättighetshavaren, rikta informationsföreläggande mot importören att utge information om den tillverkare/försäljare från vilken importören köpt varorna.

Lagändringen ger möjlighet att komma åt källan till piratkopieringen. Det återstår dock att se om det får någon praktisk genomslagskraft med hänsyn till att dessa främmande parter ofta är svåra att få tag på eller finns i fjärran rättssystem.