Februari 2009
Blekingesjukhuset i Karlskrona drabbas av ett datorfel, som gör det omöjligt att komma åt patienternas journaler. Avbrottet pågår under två och en halv timme.

Februari 2009

Blekingesjukhuset i Karlskrona Lex Maria-anmäler en fördröjd strumabehandling till följd av felaktig hantering av en datajournal.

Februari 2009
Det nya digitala röntgenbildsystemet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala stannar och ligger nere i 30 timmar. Enligt leverantören Carestream är orsaken till haveriet sannolikt ett hårdvarufel i en server.

Januari 2009

Blekingesjukhuset i Karlskrona Lex Maria-anmäler att bristande rutiner för hantering av datajournaler lett till en felaktig operation.

Januari 2009
Njurunda vårdcentral Lex Maria-anmäler att en sjuhusremiss om en misstänkt tumör inte nått fram, vilket fick till följd att patientens diagnos försenades. Orsaken ska vara att vårdcentralen i samma veva bytte journalsystem och då saknade remissbevakningsrutin.

Januari 2009
Maskviruset Downadup infekterar 10 000 datorer på sjukhusen i Region Skåne. Efter att först ha slagit ut personalens e-postsystem sprider sig skadorna till medicinteknisk utrustning. Ett system för övervakning av hjärtpatienter och ett lagringssystem för ultraljudsbilder slås ut och kommunikationen med system för fosterövervakning slutade fungera.

December 2008

Karolinska universitetssjukhusets journalsystem Take Care ligger nere i över ett dygn efter en hårddiskkrasch. Förutom Karolinskas sjukhus i Solna och Huddinge påverkas Södertälje sjukhus, vissa vårdcentraler i Stockholmsområdet samt sjukvården på Gotland. Operationer försenas och personalen tvingas jobba helt manuellt. Dessutom förväxlas hundratals prover.

December 2008

Landstinget i Värmland upptäcker i samband med en uppgradering av journalsystemet Cosmic buggar i systemet som bland annat innebär att informationen i journalsystemet tidvis inte är åtkomlig.

December 2008

Efter en uppdatering av journalsystemet Cosmic på Akademiska sjukhuset i Uppsala har viktiga anteckningar hamnat under fel datum och rubriker i systemet.

Oktober 2008

Socialstyrelsen kritiserar Landstinget i Östergötland sedan en kvinna avlidit på grund av felmedicinering. Dödsfallet orsakades delvis av brister i journalsystemet Cosmics läkemedelsmodul.

Oktober 2008

Centrallasarettet i Växjö får kritik av Socialstyrelsen efter ett dödsfall. Två separata datorsystem med medicinlistor gjorde att patienten fick dubbla doser blodförtunnande medel.

Oktober 2008

Journalsystemet Cosmic vid Västerviks sjukhus slås ut under en och en halv timme efter att den server som hanterar inloggningarna slutat fungera.

September 2008

När Sörmlands landsting installerar ett nytt intranät byts av misstag tecknet för mikro ut mot tecknet för milli. Därmed blev anvisningarna om medicindoser tusen gånger högre.

September 2008

Flera av landstingets vårdcentraler i Norrköping blir utan telefon- och datatrafik sedan en fiberkabel grävts av. Avbrottet gör att sjukvårdspersonalen inte kan komma åt patientjournalerna.

Augusti 2008

En lång rad it-system i Kalmar läns landsting nödstoppas efter att kylsystemet i den primära serverhallen gått sönder. Avbrottet varar i fyra timmar. Bland de system som slås ut finns journalsystem, läkemedelslistor, laboratorieanalyser, telefonsvarsystem, passersystem och den externa webbplatsen.

Juli 2008

Journalsystemet hos primärvården i Blekinge ligger nere under ett halvt dygn.

Juni 2008

Landstinget i Blekinge Lex Maria-anmäler ett fall där ett svar på en canceranalys inte kom fram på grund av "ett datatekniskt fel". Konsekvensen blev att en kvinna först fyra månader senare fick veta att hon hade den farliga hudcancerformen malignt melanom.

Juni 2008

Läkemedelscentrum i Stockholm Lex Maria-anmäler en inkompatibilitet mellan två databaser som används vid elektronisk läkemedelsförskrivning via journalsystemet Medidoc.

Juni 2008

Den kommunala hälso- och sjukvården i Tjörns kommun Lex Maria-anmäler driftstörningar i journalystemet Profdoc. Enligt anmälan har journalerna varit otillgängliga under en längre period vid tre tillfällen. Dessutom stängs systemet för säkerhetskopiering i flera timmar varje natt.

Juni 2008

Blekingesjukhuset Lex Maria-anmäler att klockslag och provsvar förväxlats i journalystemet Systeam Cross.

Maj 2008

Råslätts vårdcentral i Jönköping blir utan sitt journalsystem under fyra timmar på grund av ett datavirusangrepp.

April 2008

Emmaboda kommun Lex Maria-anmäler att text fallit bort ur datajournaler under arbete med en server i it-systemet Procapita.

April 2008

Skolhälsovården i Malmö Lex Maria-anmäler att datajournaler försvunnit efter skada på filer i journalsystemet Journal III.

Mars 2008

Landstinget i Östergötland drabbas av ett totalt driftstopp i nätverket. Ett serverfel gör att samtliga system ligger nere i över en timme. Enheter med datoriserad patientjournal kan under avbrottet inte komma åt läkemedelslistorna i journalsystemet Cosmic och inte heller den läskopia som finns i systemet.

Mars 2008

En 65-årig kvinna får en ny höftledsprotes som gör hennes ena ben är betydligt kortare än det andra. Kirurgen på Uddevalla sjukhus som opererat kvinnan valde protes efter ögonmått då ett tekniskt fel hindrat honom från att ta del av bilder och uppgifter från en databas. Felet har uppstått fyra gånger tidigare.

Mars 2008

Odontologen i Göteborg Lex Maria-anmäler att röntgen- och journaluppgifter förlorats temporärt på grund av nätverksproblem.

Februari 2008

Universitetssjukhuset i Linköping Lex Maria-anmäler att felaktiga uppgifter som lagrats i sjukhusets EKG-databas.

Februari 2008

I samband med lagring av ultraljudsundersökningar på Universitetssjukhuset i Linköping raderas en stor del av resultatet av de under en dag genomförda undersökningarna. Ny teknik och bristfällig information från leverantör pekas ut som orsakerna.

Februari 2008

Karolinska Universitetssjukhuset Lex Maria-anmäler haveriet på IT Forum i Solna tre månader tidigare.

Februari 2008

Flera operationer får ställas in på Akademiska sjukhuset i Uppsala på lördagen sedan journalsystemet Cosmic slutat fungera. I omkring två timmar är patientjournalerna otillgängliga. Förutom Akademiska drabbas Enköpings lasarett och primärvården i hela landstinget.

Januari 2008

Landstinget i Kalmar län upptäcker att ett stort antal utgående remisser och andra patienthandlingar blivit liggande i journalsystemet Cosmic utan åtgärd. Felen upptäcktes när patienter började undra var deras remisser tagit vägen. Orsaken tros vara ett otydligt förval i en sökfunktion som gjorde att ett antal dikterade remisser inte har signerats. De har i stället blivit liggande läkarnas ”inkorg”, utan att dessa var medvetna om det.

Januari 2008

Ett strömavbrott leder till att det elektroniska journalsystemet vid Universitetssjukhuset i Lund slås ut under tre timmar. Sjukhusledningen bedömer störningarna som ”mycket allvarliga” och katastrofläge är nära att utlysas.

Januari 2008

Folktandvården i Piteå Lex Maria-anmäler brister i det datoriserade journalsystemet.

Januari 2008

Länssjukhuset i Jönköping Lex Maria-anmäler problem med inloggning i flera datasystem.