Trenden är tydlig på affärssystemsmarknaden i de nordiska länderna: De globala jättarna tuggar i sig allt större delar av den nordiska kakan.

Den stora centraliseringen på affärssystem visas också i en stor nordisk undersökning som gjordes i höstas av analysföretaget Datadia bland större företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Niklas Linder, vd på Datadia, säger att de två största leverantörerna SAP och Microsoft tillsammans stod för 49 procent av alla nyinstallationer som gjordes på nordiska medelstora och stora företag under 2007 och 2008.

– De här företagen har strukturerat sig, de arbetar aktivt med partnerskap och med att ta in leads. Microsoft har satsat mycket på partnerförsäljningen av Navision och att strukturera upp sina återförsäljare och det har gett utdelning, säger Niklas Linder.

Just Microsoft är den leverantör som tuggar i sig marknadsandelar allra snabbast. Förra året gick dess system Navision och Axapta om SAP i antal sålda system. Microsoft hade 34 procent av nyinstallationerna. Tidigare har SAP varit ledande på den positionen.

När det gäller marknadsandelar är SAP klart dominerande i Norden med 11 procent av installationerna bland de undersökta företagen.

Också Visma vinner kunder i rask takt i Norden. Under 2007 hade Visma 9 procent av installationerna bland de undersökta företagen och förra året hade den andelen ökat till 13 procent.

För Movex går det däremot nedåt. Systemet finns hos många nordiska företag men de nya installationerna är relativt få. Under 2008 stod Movex bara för två procent av de system som installerades.

Datadia har också tittat på kundnöjdheten hos de undersökta företagen och här är svenska Visma bäst i klassen, medan Concorde får sämst betyg.

Fakta

• Datadia genomförde sin undersökning under hösten 2008. Undersökningen gjordes för att samla information om vilken typ av affärssystem företagen använder och hur nöjda de är med sina system. I november var projektet klart.

• Urvalet bestod av alla företag med över 20 miljoner euro i omsättning i Norge, Danmark och Finland samt 10 miljoner euro i Sverige. Totalt finns 11 000 företag i målgruppen och nästan 5 000 uppgav vilket affärssystem de använder.