Kunskapsnätet är namnet på Göteborgs kommuns elevnät. Systemet sköter bland annat e-post och information för mer än 66 000 användare i regionens grundskolor, gymnasium och vuxenutbildningar.

I onsdags möttes alla användare som loggade in av en överraskning. Via en lucka i det Lotus Notes-baserade systemet lyckades en elev skaffa sig administratörsrättigheter och ersätta alla nätets funktioner med musikvideon Never Gonna Give You Up av Rick Astley.

Intrånget upptäckes samma dag. Ett par timmar efter hacket var musikvideon ersatt med ett meddelande om tekniska problem.

– Vi upptäckte det ganska snabbt och kunde identifiera eleven. Han erkände på en gång och nu har vi tätat luckan, säger Magnus Petzäll, it-direktör för Göteborgs kommun.

Kunskapsnätet har varit avstängt sedan intrånget upptäcktes. I morse började användarna successivt släppas på igen.

Förövaren har polisanmälts. Samtliga användare uppmanas byta sina lösenord. I övrigt är ingen skada skedd, menar Magnus Petzäll.

– Det låg ingen illvilja i det här, och det förstod vi på hans tillvägagångssätt. Han har inte velat radera någonting eller orsaka någon skada utan mer velat testa sina kunskaper och sin kapacitet, säger han och passar på att berömma elevens it-kunskaper:

– Han är en mycket skicklig kille, långt över genomsnittet i kunskap och förmåga på området.

Av allt att döma gjordes intrånget via en sedan tidigare känd säkerhetslucka i Notes. Magnus Petzäll säger att eleven använde fritt tillgängliga verktyg hämtade från internet, men vill i övrigt inte uppge detaljer om hur intrånget genomfördes.

Kommunen har informerat IBM om intrånget, men sköter sitt säkerhetsarbete på egen hand.

– Även om jag inte fått det bekräftat så skulle jag tro att IBM haft kännedom om den här luckan tidigare, säger Magnus Petzäll.

Känner du till begreppet Rickrolling?

– Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag vet att han på något vis är en hajpad figur på området.