En femtocell som denna från NEC kan ge mobilen perfekt inomhustäckning och lägre samtalskostnader.

De första femtocellerna för hem och mindre kontor började visas upp våren 2007 och välkomnades av många med dålig mottagning i mobilnätet. Tekniken verkar lovande eftersom användaren ringer via bredband i stället för i mobilnätet, vilket garanterar bra täckning inomhus och öppnar för nya datatjänster till lägre pris. Men svenska operatörer har inte hängt på.

Japanska NEC satsar mycket på femtoceller och nu i dagarna drar företaget igång ett projekt tillsammans med Danmarks största operatör TDC Mobile. Mats Wenner, ansvarig för NECs Network Solutions, säger att det pilotprojekt som nu inleds förhoppningsvis ska leda till en fullskalig lansering av tjänster i slutet på året.

– För operatörerna kan det innebära en stor fördel att avlasta det vanliga mobilnätet. Det gäller särskilt nu när mobilt bredband slagit igenom och drar mycket trafik, säger Mats Wenner.

Enligt honom visar undersökningar att hela 70 procent av datatrafiken från mobilt bredband sker i hemmiljö och alltså lika gärna kan gå via fasta kablar.

Om femtoceller slår igenom på bred front kan det innebära att kapaciteten i mobilnäten ökar med 900 procent. Det är i alla fall vad företrädare för Femto Forum har räknat ut.

De flesta analytiker trodde att tekniken skulle få ett stort genomslag i fjol, men har nu fått revidera sina prognoser. Nu är det slutet av 2009 eller 2010 som gäller.

– Femto kan vara ganska svårt att sätta upp så att det inte blir störningar mellan enheterna. Det funkar nog betydligt bättre i USA där det primära problemet ofta är dålig inomhustäckning, säger Gartners analytiker Leif-Olof Wallin.

Nästa år förväntas de första 4g-näten komma i drift och då kommer även en ny generation femtoceller som stöder lte. Fördelen med dem är att de från början utvecklats för de nya snabba mobilnäten.

En av få operatörer som valt att satsa på femtoceller för dagens nät är amerikanska Sprint som drog igång sin satsning Airave i höstas. En femtocell för hemmabruk kostar mindre än 1 000 kronor och abonnemanget tio dollar per månad. Då kan kunden ringa gratis med mobiltelefonen. I slutet på januari hakade även Verizon Wireless på fast priset för Network Extender ligger på cirka 2 000 kronor.
Ingen av de svenska operatörerna har kommit till skott.

– Femtocellen är inte ointressant men har vissa begränsningar, exempelvis när det gäller antal användare som kan anslutas. Än så länge föredrar vi andra lösningar, säger Telenors talesman Marcus Adaktusson.

Fakta

Femtoceller är accesspunkter som ansluter till en mobiloperatörs nätverk via användarens bredbandsuppkoppling i hemmet. De finns även för kontorsbruk där flera kopplas samman i ett kluster.
För att det ska fungera krävs uppgraderingar av operatörernas utrustning.

Alla svenska operatörer testar tekniken men ingen har börjat sälja tjänster för femtoceller.

Orsaken till att
det gått så trögt är att tekniken inledningsvis ställde till med problem i form av störningar i näten eftersom femtocellerna använder samma frekvenser som mobilnätet.

Dessutom har branschen haft svårt att få basstationernas radionätstyrenheter att automatiskt hantera överföringen av samtal mellan de olika enheterna.