1. Leverera eller skär ned
– Krisen är i hög utsträckning en investeringskris eftersom den påverkar köp eller uppgradering av utrustning, säger Shvetank Shah.

– Ju högre kapitalkostnader desto högre krav på återbäring i form av roi, return on investment.

Ett projekt som tidigare kostade 100 kronor och gav tillbaka 120, med en given ränta, måste nu ge mer tillbaka för att vara berättigat. Projekten måste antingen leverera mer återbäring eller frysas, minskas eller avbrytas.

2. Förkorta återbetalningstiderna
Kraven ökar även på återbetalningstiderna. Det handlar inte bara om att leverera återbäring, utan även om att leverera återbäringen så snart som möjligt.

– Ett kundvårdssystem ska göra säljstyrkan bättre, starkare och snabbare, helst även direkt och med synligt effekt i resultaträkningen under andra kvartalet i år, säger Shah. Därmed förändras ordningen i vilka delar som lanseras först, säger Shvetank Shah.

3. Prioritera rätt

Projekt som ger tydliga kostnadsfördelar prioriteras högre än sådana som bara ger funktionella förbättringar. Det kan leda till att projekt som bara ökar produktiviteten utan att det går att mäta återbäringen kan bli svårare att räkna hem.

Efterfrågan ökar på olika typer av hanteringstjänster av system, managed services, som en följd av höga investeringskostnader, behovet att minska personalstyrkan och att kunna växa senare utan att kostnaderna stiger.

4. Ha beredskap för budgetfluktuationer

Osäkerheten gör att många företag överreagerar och beslut revideras i efterhand. Enligt Kurt Potter på Gartner finns det inte tillräckligt med information om hur framtiden ter sig.

– It-cheferna måste inte bara vara flexibla utan även kunna vända på slantarna. Genom att vara beredd på flera scenarier går det att snabbt anpassa sig till en oväntad ned- eller uppgång. Det gäller att ha en ständig plan utifrån de prioriteringar som måste göras, säger han.

5. Lär om ny teknik

Ny teknik kan sänka kostnaderna – exempelvis datormoln där bearbetning och lagring levereras som tjänst. Men det gäller att analysera först och agera sedan.

Att flytta till ett moln kräver en översyn av kapacitetsbehovet, säkerheten och hur flytten ska ske.

6. Skär i dödköttet

It kommer inte undan nedskärningarna. Analysföretaget Gartner råder alla företag att se över möjligheterna att skära ned på inköp inom både affärs- och it-projekt.

– Det kan vara möjligt att förhandla om kontrakt och minska takten i nya projekt, säger Kurt Potter.

Besparingar inom it-avdelningen kan ske genom att se över kostnaden per enhet, per server, per lagringsenhet, per supportssamtal, per programmerare eller till och med per programrad.

Fakta

I mängder av företag möts nu it-chefer och företagsledningar för att hantera den bekymmersamma ekonomin.

Företagen står inför två problem: minskade resurser och osäkerhet. Risken finns att snabba åtgärder leder till värre problem än nödvändigt. Ett sätt att hantera det är att ha med flera planer, worst och best case scenarios.

Enligt en undersökning från The Corporate Executive Board har redan 78 procent omvärderat sina budgetar för 2009. 67 procent har lagt projekt på is och 57 procent skär ned på konsulter.