Tävlingen, som syftar till att ta fram mjukvara för att så snabbt som möjligt börja tjäna pengar, togs hem av systemutvecklarna Joakim Sundén, Henrik Hellenborg, Oscar Thornell, Dan Axå och Håkan Alexander på Avega.

Joakim Sundén berättar att laget på mindre än tio minuter lyckades ta fram en applikation. Det visade sig vara en vinnande strategi.

– Ett fungerande program innebar att vi fick tillräckligt med information för att kunna fokusera på rätt saker senare, säger Joakim Sundén.

Hur kommer det sig att ni vann?
– Vi insåg att problemet inte låg i att hitta den bästa tekniska lösningen, utan i stället börja lösa det praktiskt, säger Joakim Sundén.

Moståndarlagen gjorde i stället tvärtom och började med att fokusera på det teoretiska.

Vad är viktigt att tänka på vad gäller systemutveckling och affärsnytta?
– Att se till att få så mycket återkoppling som möjligt från de som praktiskt använder systemet. Det framgick väldigt snabbt, säger Joakim Sundén.

Mästerskapet i affärsnytta arrangeras av konsultföretaget Agical.

– Tanken med tävlingen är att visa hur företag kan skaffa konkurrensfördelar med hjälp av bra mjukvara, säger Ola Ellnestam, vd på Agical.

Han tillägger att det råder ett missförstånd bland en del utvecklare.

– Många tror att man måste välja mellan att jobba med kvalitet och att utveckla snabbt, men det finns ingen konflikt i det. Duktiga utvecklare kan göra båda sakerna samtidigt, säger Ola Ellnestam.