68 procent av de svenska teknikföretagen har behov av att nyanställa högskoleingenjörer de kommande tre åren.

Det visar en undersökning bland 134 av Sveriges största teknikföretag som KTH gjort i syfte att kartlägga behovet av högskoleingenjörer.

82 procent av de företag som anger att de har ett stort rekryteringsbehov anser att det kommer att råda en framtida brist på högskoleingenjörer.

Störst behov av att rekrytera högskoleingenjörer procentuellt har företag med över 1 000 anställda samt företag med 50–99 anställda.

Strukturförändringar och pensionsavgångar ökar efterfrågan på ingenjörer, enligt KTH. Med nuvarande antal studenter på högskoleingenjörsutbildningar motsvarar inte tillgången efterfrågan i ett längre perspektiv.

– Vi behöver ersätta de jobb som försvinner i dag med hjälp av nya innovationer som skapar nya arbetstillfällen. För det krävs fler högutbildade i allmänhet och ingenjörer i synnerhet, säger Pontus Braunerhjelm, professor vid KTH och generalsekreterare vid Globaliseringsrådet, i ett pressmeddelande.