Projektet Oneswarm drivs av universitetet i Washington med målet att utveckla peer-to-peer-tekniken. Oneswarm stödjer fildelningsprotokollet bittorrent. Men det har även en alternativ metod för att utbyta filer som gör det omöjligt att se vem som fildelar vad, i ett så kallat darknet.

Doktoranden Tomas Isdal är en av de fyra personerna bakom projektet. Han har arbetat särskilt på funktionen som värnar om integriteten.

– Det är ett forskningsprojekt, vi håller på att titta på hur man kan få peer-to-peer-program mer användbara för allmänheten. Ett problem är ju att om man använder dem kan vem som helst se vem man är, säger Tomas Isdal.

Som exempel nämner han Barack Obamas tal som distribuerats via fildelning. Tar man ner det kan det säga något om ens politiska åsikter, något som inte alla är bekväma med. Men det är oftast inget problem att låta ens vänner se var man står politiskt.

Men Tomas Isdal är väl medveten om att även illegal fildelning kan bli ett användningsområde för Oneswarm.

– Vi hoppas folk ska hitta andra användningsområden än illegal fildelning. Universitetet vill såklart inte bli förknippat med det.

Rent praktiskt kan man med Oneswarm bygga upp ett anonymt nätverk mellan vänner man litar på. Personerna som ska ingå utbyter krypteringsnycklar med varandra, något som måste ske via e-post eller på andra vägar.

Därefter är de inbjudna väl avskärmade från omvärlden. Men Oneswarm går ett steg längre och hämtar inspiration från nätverk som Tor. När man söker på en fil får man inte reda på vem som har den, och informationen skickas via andra användare i nätverket. Därmed kan man inte se vem filen ursprungligen kommer ifrån.