Mobilt bredband har blivit en säljsuccé. Men kunderna är långt ifrån nöjda med kvaliteten på tjänsterna. Det enligt Post- och Telestyrelsens, PTS, årliga bredbandsrapport.

Av 300 tillfrågade individer upplever endast 24 procent att de får den hastighet de förväntar sig. Bara 20 procent anser sig ha fått fullgod information om sitt abonnemang från sin operatör.

Något fler, 43 procent av de tillfrågade, uppger att abonnemanget alltid fungerar när de vill koppla upp sig. 35 procent är nöjda med hur deras abonnemang fungerar utanför den egna bostaden.

Missnöjet har inte enbart med tjänstekvaliteten att göra, konstaterar PTS. En lika trolig anledning är bristande kunskap hos kunderna.

”I dessa intervjuer framkom bland annat att kunskapsnivån om de överföringstekniker som omger bredband, generellt sett, är låg. Vidare konstaterades att det finns ett utbrett ointresse för tekniska frågor och att få bryr sig om hur bredbandstekniken fungerar, bara att det fungerar,” står att läsa i rapporten.