Klockan 16:00 på onsdagseftermiddagen röstade en bred majoritet i riksdagen ja till den omdiskuterade piratjägarlagen, ipred. Därmed står det helt klart att lagen träder i kraft den 1 april.

Allianspartierna och Socialdemokraterna röstade ja, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nej. Socialdemokraterna hade föreslagit vissa ändringar i det lagda lagförslaget, men de nobbades. Trots det röstade S alltså för förslaget.

Med lagen på plats kan svensk domstol besluta att en internetleverantör ska ge en rättighetshavare information om vilken abonnent som har ett visst ip-nummer. Detta för att rättighetshavaren ska kunna väcka civilrättsliga anspråk mot en person som har begått upphovsrättsintrång.

Det krävs att rättighetshavaren visar "sannolika skäl" för att det har begåtts ett upphovsrättsintrång med hjälp av den aktuella adressen.

Domstolen ska väga rättighetshavarens behov av information mot den enskildes integritet. Det ska krävas att det är fråga om intrång av en "viss" omfattning för att uppgiften ska få lämnas ut.