Totalt ska 350 tjänster bort från konsultbolaget Tieto. 170 av dem finns i Sverige, motsvarande knappt fem procent av bolagets 3 500 anställda i landet.

Nedskärningarna ska fördelas ut på alla delar av verksamheten och kommer som ett svar på vikande efterfrågan framförallt på telekommarknaden. Det säger Sverigechefen Eva Gidlöf till Computer Sweden.

– Överhuvudtaget håller vi på att effektivisera bolaget och fokuserar mycket på lönsamhet. Det här är en nödvändig åtgärd, säger hon.

Exakt vilka kunder det är som köper färre tjänster än tidigare vill hon inte gå in på. Ej heller varför Sverige, med en femtedel av koncernens anställda, ändå får ta nära hälften av uppsägningarna.

– Vi gör en enskild marknadsbedömning i varje land. Det här är den bedömningen vi gjort här, säger hon.

Resten fördelas ut på Tietos verksamheter i Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Lettland och Indien.

Finland är Tietos största marknad med 6 600 anställda, men där genomförs inga nedskärningar. Det har att göra med en redan genomförd besparingsprocess, säger Eva Gidlöf. I övrigt är hon sparsam med detaljer.

– Finland är en helt annan marknad, det är mitt enkla svar. Det är väldigt positivt för Tieto att vi har en väldig stabilitet i vissa länder. Så tycker jag att man ska se på det här, säger hon.

Tieto har totalt 16 600 anställda runt om i världen.

– Den allmänna ekonomiska lågkonjunkturen har fortsatt och detta har lett till att våra kunder inom en del industrisektorer har blivit försiktiga med IT-investeringar. Vi vidtar åtgärder för att bemöta denna förändring i efterfrågan samt för att dra ned de allmänna kostnaderna, lyder koncernchefen Hannu Syrjäläs skriftliga kommentar till beskedet om nedskärningar.