IBM är förmodligen den jätte som står starkast när de snåla vindarna blåser in över världens ekonomier. Skälet är att företaget styrt om sin verksamhet till en massiv tjänsteapparat, utan att vara beroende av vare sig hårdvara eller mjukvara. Om det är någonting som världens analytiker är överens om så är det att outsourcing är det starkast växande segmentet i kristider.

Affärsområdet Global Technology Service, tekniktjänster, är i dag IBMs största. Hårdvara står däremot bara för 20 procent av företagets omsättning.

IBM vinner helt klart marknadsandelar på tjänster, särskilt inom outsourcing, enligt Citis analytiker Richard Gardner.

– IBM har tillhandahållit outsourcingtjänster i 15 år, men verksamheten har blivit mer lönsam de senaste åren genom att de standardiserat tjänsterna över olika regioner, säger Carl Claunch på Gartner.

Även Gartners IBM-analytiker Allie Young framhåller tjänstesidan.

– IBM skrev tjänsteavtal för 17,3 miljarder dollar under fjärde kvartalet. Höjdpunkterna var de strategiska outsourcingavtalen som ökade med 23 procent. Företaget tecknade 24 affärer som var för sig var värda mer än 100 miljoner dollar.

Om man tittar på de senaste rapporterna var det mer positiva tongångar när IBM rapporterade än när konkurrenterna HP och Microsoft gjorde det. De två sistnämnda rapporterade en vikande vinst medan IBM ökade vinsten.

De i särklass högsta marginalerna finns inom affärsområdet Mjukvara där IBM har nästan 90 procents vinstmarginal.

IBM har gjort resan från hårdvara till mjukvara och tjänster genom en rad förvärv. Företaget har köpt 50 företag sedan 2005, däribland Internet Security Systems, svenska Telelogic och beslutsstödsleverantören Cognos.

IBM står mycket väl rustat inför lågkonjunkturen. Också på lite sikt anses IBM vara väl positionerat – då är kampen om det så kallade molnet det avgörande. Här framhålls samarbetet med Amazon som lovande.