I början av 1990-talet var IBM illa ute. Lou Gerstner tog över rodret 1993. Efter en hårdhänt bantning och de första nedskärningarna av personalstyrkan någonsin i företagets historia var det dags att börja omvandlingen till att bli ett tjänsteföretag.

Innan Lou Gerstner drev igenom förändringen var omdömet om IBM att visst hade företaget en massa lösningar att erbjuda kunderna, men de var bara ett verktyg för att ”sälja järn”.

I dag är IBMs metamorfos ett faktum. Närmare 60 procent av årsomsättningen kommer från tjänster. Parallellt har företaget genomgått en slimning i världsklass. En mycket stor andel av driften sker i Indien och IBM har dragit ned på fettet i säljorganisationen. Det är en bragd att lyckas avveckla det gigantiska europeiska huvudkontoret i La Defense i Paris utan att en enda affärstidning noterar neddragningen när den pågår.

En sådan metamorfos kan bara organisationer göra som har en stark inre kultur och det har IBM. Det går inte att hitta en anställd, eller en före detta anställd, som yttrar något nedsättande om sin arbetsgivare.

Samtidigt finns en baksida på lojaliteten, bland annat genom en på sikt skadlig beundran för de egna serverplattformarnas förträfflighet.